Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng

Nhật Hưng 09/05/2024 - 13:14

Ngày 9.5, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng chủ trì hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng để công bố quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sau khi Bộ Chính trị có Nghị quyết số 30-NQ/TW về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, Chính phủ đã có Nghị quyết số 14/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW.

hoinghi.jpg
Quang cảnh hội nghị

Tiếp đó, Chính phủ thành lập Hội đồng điều phối vùng để tổ chức triển khai các chương trình, nhiệm vụ cụ thể của các nghị quyết; xây dựng và phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nhằm cụ thể hóa tầm nhìn, mục tiêu của Nghị quyết số 30-NQ/TW, đề ra các phương hướng, tạo không gian phát triển của vùng.

Tại hội nghị này, các đại biểu cần tập trung đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ; rà soát cơ chế chính sách đặc thù phát triển vùng; kế hoạch điều phối vùng và đánh giá việc triển khai các dự án trọng điểm kết nối liên kết vùng, liên kết ngành trong vùng.

Đồng thời đề xuất các đột phá chiến lược; xác định rõ các ưu tiên để huy động, phân bổ nguồn lực; phân tích những thách thức, các nhiệm vụ, giải pháp, các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cần triển khai để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bên cạnh đó, rà soát các hoạt động của Hội đồng vùng; đề ra các nhiệm vụ của Hội đồng thời gian tới, trên tinh thần “dễ làm trước, khó làm sau; đi từ đơn giản đến phức tạp; đi từ nhỏ đến lớn; vừa giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa tính đến công việc lâu dài; làm đến đâu chắc đến đó, không cầu toàn, không nóng vội”.

bcp.cdnchinhphu.vn-thumb_w-640-334894974524682240-2024-5-9-_img4754-1715223125856524989608.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị

Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 4.5.2024, nhấn mạnh 6 quan điểm mang tính chiến lược, cốt lõi: Địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, là động lực phát triển hàng đầu, có vai trò dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Phát triển và cơ cấu lại kinh tế vùng phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội;

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm tổ chức không gian hợp lý, hiệu quả, thống nhất; Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, nguồn nước; bảo vệ môi trường; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Quy hoạch đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và đột phá:

Thứ nhất, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng, liên vùng và quốc tế.

Thứ hai, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ.

Thứ ba, tập trung bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa của nền văn minh sông Hồng.

Thứ tư, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, liên kết, hình thành các chuỗi đô thị Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển vùng và liên kết vùng.

Thứ năm, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển vùng và liên kết vùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO