Số người tham gia bảo hiểm xã hội giảm do dịch Covid-19

HT| 21/09/2020 04:20

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, đến tháng 9/2020, toàn quốc có 14,56 triệu người tham gia BHXH bắt buộc. Để hoàn thành kế hoạch, từ nay đến cuối năm, ngành BHXH cả nước còn phải phát triển thêm 1,48 triệu người.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội giảm do dịch Covid-19

Theo báo cáo tóm tắt kết quả công tác trong 8 tháng năm 2020, ngành BHXH đã đạt được một số kết quả cụ thể: về số người tham gia BHXH, toàn quốc đã có 15,3 triệu người, đạt 31,2% lực lượng lao động trong độ tuổi; 12,81 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt tỷ lệ khoảng 26% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 86,42 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,2% dân số. Tổng số thu đạt 60,34% so với kế hoạch.

Toàn ngành đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan hỗ trợ kịp thời các đơn vị trong việc khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra; kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong 8 tháng đầu năm 2020, toàn ngành đã chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; chủ động, tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia; triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đã được đẩy mạnh, trong đó đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Từng bước thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT; kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành; mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT.

Tháng 8 vừa qua, có tới 32 tỉnh, thành phố có số người tham gia BHXH giảm so tháng 7/2020, điển hình là Đà Nẵng, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Phước, Quảng Nam, TP.HCM... Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tính đến tháng 9/2020, cả nước đã có 954 đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tương ứng với 79.522 lao động và ước số tiền khoảng 326 tỷ đồng.

BHXH TP.HCM cho biết, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố những tháng đầu năm bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19. Trong tháng 6 và 7, đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng nhưng đến tháng 8/2020 lại giảm do dịch trở lại. Cơ quan BHXH TP.HCM đã có nhiều giải pháp trong công tác thu và mở rộng đối tượng như rà soát qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp; tăng cường đôn đốc, đối chiếu (yêu cầu truy đóng BHXH cho trên 2.000 người lao động tại 4.000 đơn vị); thanh kiểm tra đột xuất; chuyển hồ sơ đơn vị nợ sang cơ quan công an để tiến hành khởi tố.

10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH những tháng cuối năm 2020

1. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của Đảng, Chính phủ trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; hoàn thiện các văn bản, quy định, hướng dẫn để triển khai trong toàn ngành đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

3. BHXH các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu với Thành ủy, Tỉnh ủy ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn; tiếp tục rà soát dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp để khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

4. Tiếp tục triển khai kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản điều hành nhằm đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của ngành năm 2020.

5. Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể, xã hội, cơ quan thông tấn, báo chí đổi mới toàn diện nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

6. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc BHXH tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, dự toán thu, chi, phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN năm 2020 được giao; chủ động thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với doanh nghiệp nợ từ 3 tháng trở lên, đơn vị chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ cho người lao động.

7. Phối hợp với ngành bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công ích; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2020.

8. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịnh vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

9. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, các phần mềm nghiệp vụ của ngành.

10. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động; phát huy tối đa tính năng, tác dụng của hệ thống quản lý văn bản và điều hành, các phần mềm nghiệp vụ của ngành, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý, giải quyết công việc của các đơn vị, công chức, viên chức trong toàn ngành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Số người tham gia bảo hiểm xã hội giảm do dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO