Những trường hợp được bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

HT| 08/02/2022 02:00

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Những trường hợp được bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo đó, tại Điều 3 Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH quy định các trường hợp được bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

- Người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người lao động này gây ra; trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH.

- Người lao động bị bệnh nghề nghiệp làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do bệnh nghề nghiệp khi đang làm việc cho người sử dụng lao động, hoặc trước khi nghỉ hưu, trước khi thôi việc, trước khi chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác (không bao gồm các trường hợp người lao động bị bệnh nghề nghiệp do làm các nghề, công việc cho người sử dụng lao động khác gây nên).

Nguyên tắc bồi thường:

- Tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện bồi thường lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó;

- Việc bồi thường đối với người lao động bị bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định sau:

+ Lần thứ nhất căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động (tỷ lệ tổn thương cơ thể) trong lần khám đầu;

+ Từ lần thứ hai trở đi căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động tăng lên để bồi thường phần chênh lệch mức (%) suy giảm khả năng lao động so với kết quả giám định lần trước liền kề.

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1/3/2022 và thay thế Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015, Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những trường hợp được bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO