Trong nước

Nhiều mô hình sáng tạo trong công tác góp ý xây dựng Đảng

H.Ng 17/01/2024 - 11:21

Sau 10 năm thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính, TP.HCM đã ghi nhận nhiều mô hình sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Sáng 17/1/2024, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218 của Bộ Chính trị về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tham dự hội nghị có Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải.

hoi-nghi.jpg

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, qua 10 năm thực hiện 2 quyết định trên, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, các cấp ủy đảng, chính quyền rất chú trọng đến vai trò giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, đặc biệt là quan tâm xây dựng cơ chế, điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện rõ nét chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân…

Đồng thời, công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội với HĐND, UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan trong các hoạt động giám sát ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả hơn thông qua việc thống nhất về kế hoạch giám sát, hạn chế việc trùng lắp về nội dung, đối tượng, thời gian... không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan được giám sát.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị, quy trình giám sát được thực hiện chặt chẽ hơn, tập trung thảo luận, bàn bạc kỹ các vấn đề được giám sát, phân tích và chỉ rõ những hạn chế, bất cập của từng lĩnh vực, xác định nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp phù hợp, khả thi; các đề xuất, kiến nghị sau giám sát cụ thể, rõ ràng, được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, kịp thời phản hồi, giải quyết, khắc phục, giúp việc hoạch định, thực thi các chính sách, pháp luật có hiệu quả hơn…

Điều đáng ghi nhận là nhiều địa phương đã phát huy cách làm hay, mô hình sáng tạo trong công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho đội ngũ cán bộ MTTQ, đoàn thể được quan tâm.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai Quyết định 217 và Quyết định 218 trong hệ thống chính trị được chú trọng, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

ong-cuong.jpg
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trình bày báo cáo 10 năm thực hiện Quyết định 217 và 218.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương nhận thức chưa đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và một số nơi triển khai thực hiện còn mang tính hình thức. công tác tổ chức thực hiện các nội dung ở một số nơi còn chậm so với yêu cầu đặt ra…

Tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM cũng thông tin về kết quả thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về lãnh đạo thực hiện đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TP.HCM, giai đoạn 2021-2030” (Đề án 06), cùng với đó là một số quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM liên quan đến việc thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; chú trọng việc kiểm tra tổ chức thực hiện và công tác tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp cách làm hiệu quả, rà soát và bổ sung, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian qua, hạn chế tình trạng dàn trải, chồng chéo, hiệu quả thấp; đồng thời tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp sẽ tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong thực hiện Quy chế dân chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhiều mô hình sáng tạo trong công tác góp ý xây dựng Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO