Thời sự

Người có công với cách mạng được tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi

Bạch Khởi 04/07/2024 - 15:38

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP.

Theo đó, Nghị định 77 sửa đổi mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, tăng từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng.

Đồng thời, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP về điều dưỡng phục hồi sức khỏe.

Trong đó, điều dưỡng phục hồi sức khoẻ tập trung: Mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/người/lần. Nội dung chi bao gồm:

1. Tiền ăn trong thời gian điều dưỡng;

2. Thuốc thiết yếu;

3. Quà tặng cho đối tượng;

4. Tham quan;

5. Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (mức chi tối đa 10% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khoẻ tập trung), gồm: Khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, chụp ảnh, tư vấn sức khoẻ, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng.

nguoi-co-caongd-14-56-25-592.jpg

Ngoài ra, Nghị định 77 cũng thay thế Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng (Phụ lục I); Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (Phụ lục II); Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B (Phụ lục III).

Cụ thể, mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 2.884.000 đồng; thân nhân của 1 liệt sĩ là 2.789.000 đồng, thân nhân của 2 liệt sĩ là 5.578.000 đồng, thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên là 8.367.000 đồng.

Cùng với đó, Bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng 8.367.000 đồng, phụ cấp ưu đãi hằng tháng 2.337.000 đồng.

Mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 2.337.000 đồng; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày là 1.673.000 đồng.

Nghị định số 75/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người có công với cách mạng được tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO