Thời sự

Làm rõ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được giảm tiền thuê đất

Bạch Khởi 28/05/2024 11:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 76 về đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/1/2023 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, Nghị quyết 76 bổ sung, làm rõ đối tượng tại Điều 1 của Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/1/2023 của Chính phủ như sau:

Việc ảnh hưởng của dịch Covid-19 quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ là ảnh hưởng chung đến kinh tế cả nước.

Theo đó, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm đều thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/1/2023 của Chính phủ.

datthue-1696414078661505842807.jpg

Đối với người thuê đất, thuê mặt nước đã nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 07/NQ-CP thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này (bao gồm cả hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước mà người thuê đất, thuê mặt nước đã nộp đúng theo quy định nhưng đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa được xử lý).

* Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-CP quy định, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Làm rõ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được giảm tiền thuê đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO