Làm mất hóa đơn thuế có thể bị phạt tiền đến 10 triệu đồng

HT| 26/05/2021 07:06

Các hành vi như làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Làm mất hóa đơn thuế có thể bị phạt tiền đến 10 triệu đồng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kiểm toán, kiểm toán độc lập.

Dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Cụ thể, sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 8 theo hướng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 2 năm.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 theo hướng đối với vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự thụ lý, giải quyết, nhưng sau đó có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án, quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách nhiệm hình sự theo bản án nếu hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định có hiệu lực, cơ quan tiến hành tố tụng hình sự phải chuyển các quyết định nêu trên kèm theo hồ sơ, tang vật, phương tiện của vụ vi phạm và văn bản đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn...

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 26. Cụ thể, phạt tiền từ 4-8 triệu đồng đối với một trong các hành vi: làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập; làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ; trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc; làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng chưa kê khai thuế. Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc. Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ.

Dự thảo cũng quy định miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn trong một số trường hợp. Mức miễn, giảm tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại sau khi trừ đi giá trị được bảo hiểm, bồi thường (nếu có).

Các hành vi vi phạm hành chính nếu xảy ra trước ngày dự thảo Nghị định có hiệu lực thi hành, mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết, thì áp dụng các quy định về xử phạt quy định tại dự thảo Nghị định này nếu dự thảo Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn cho cá nhân, tổ chức vi phạm.

Đối với hồ sơ đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã được cơ quan thuế tiếp nhận trước ngày dự thảo Nghị định này có hiệu lực thi hành, thì áp dụng Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Làm mất hóa đơn thuế có thể bị phạt tiền đến 10 triệu đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO