Thời sự

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 31: Đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024

L.H 15/06/2024 09:26

Trưa 14/6, Hội nghị lần thứ 31 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI (mở rộng) đã bế mạc sau 1,5 ngày làm việc. Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, thống nhất nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 về kinh tế - xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận... của Thành phố.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 31 của Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI (Hội nghị) với tỷ lệ nhất trí cao. Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhận định:

Về tình hình kinh tế - xã hội Thành phố 6 tháng đầu năm 2024, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, Thành phố phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt của Trung ương, với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Thành phố đã triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả chung của cả nước.

Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp; trân trọng cảm ơn sự đồng tâm, hiệp lực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng hệ thống chính trị vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt nhiều kết quả, tạo ra nhiều giá trị vật chất, tinh thần rất đáng khích lệ.

Tuy nhiên, nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội Thành phố vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế, yếu kém; nhiều vụ việc tồn đọng, vướng mắc giải quyết chưa dứt điểm. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng còn tiến độ chậm, kết quả thấp. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư có tiến bộ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

bi-thu-ng-van-nen.png
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024:

(1) Tập trung nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu năm 2024, là tiền đề để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đại hội XI đề ra.

(2) Đẩy mạnh các hoạt động, hiện thực hóa Nghị quyết 98, tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về tiến độ và hiệu quả. Đồng thời, tham mưu quyết liệt với Ban chỉ đạo quốc gia để sớm ban hành các nghị định có liên quan, theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo. Tăng cường hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy với Ban cán sự đảng các bộ, ngành nhằm phối hợp triển khai thực hiện thí điểm những nội dung cần thiết.

(3) Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát “Chương trình hành động giải ngân vốn đầu tư công năm 2024”, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân trên 95%. Trong đó, chú trọng tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu nguyên vật liệu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, đưa vào sử dụng các dự án, nhất là các dự án về hạ tầng giao thông, môi trường và chỉnh trang đô thị.

(4) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tiếp tục hoàn thiện các nền tảng dùng chung và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đi đôi với cải cách công vụ nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh hiện đại, minh bạch, thông suốt phục vụ người dân và doanh nghiệp.

(5) Tăng cường công tác thống kê, rà soát, nghiên cứu, dự báo cung cầu lao động, chủ động nhiều giải pháp hỗ trợ cung ứng lao động cho các ngành sản xuất có thể tăng cao trong những tháng cuối năm. Đặc biệt, chú trọng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực then chốt và mới nổi; đi đôi với triển khai chương trình đầu tư phát triển nguồn nhân lực, khuyến khích, hỗ trợ các trường, viện tăng cường đào tạo nhân lực cho các ngành nghề, kỹ năng mới mà tới đây Thành phố có nhu cầu (như trí tuệ nhân tạo, chíp bán dẫn, chuyển đổi năng lượng, tín chỉ carbon, logistic, đường sắt cao tốc…).

(6) Thúc đẩy nâng cao hiệu quả, hiện thực hóa các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế thực chất, chủ động liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, tranh thủ các cơ hội từ các hiệp định thương mại thế hệ mới, củng cố các mối quan hệ truyền thống, mở rộng hợp tác với các thành phố trên thế giới, góp phần thu hút thêm nguồn lực. Phát huy vị trí vai trò trung tâm kết nối của vùng Đông Nam bộ, thúc đẩy mạnh mẽ các dự án giao thông trọng điểm liên vùng (nhất là các tuyến cao tốc, đường vành đai), đẩy mạnh hợp tác đầu tư mở rộng các hành lang vận tải, đường trục, hệ thống kho bãi; tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, hợp tác y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ giữa TP.HCM với các tỉnh, thành phố.

(7) Quan tâm đúng mức hiện thực hóa chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế cả hình thức lẫn nội dung, vật thể và phi vật thể; Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với chỉnh trang đô thị, các không gian, công trình văn hóa, bảo tồn phát huy giá trị di sản; triển khai mạnh mẽ đề án phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu, sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Bên cạnh đó, cần rút kinh nghiệm việc tổ chức các sự kiện văn hoá, nghệ thuật quy mô lớn của Thành phố, vừa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, vừa thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, công nghệ, vừa phù hợp đặc điểm, bối cảnh, tình hình. Phát huy kết quả chuyển đổi số trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch… Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; chủ động phòng ngừa các loại dịch bệnh. Đầu tư phát triển giáo dục theo chiến lược giáo dục thực chất, văn minh và hiện đại. Tập trung xây dựng cơ sở vật chất, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của thành phố, sớm khắc phục tình trạng bất cập hiện nay. Tập trung nghiên cứu cơ chế học tập, thi cử bảo đảm thực chất, phù hợp.

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới; tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch, có chính sách huy động nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội; ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước tương xứng, đi đôi với cơ chế chính sách xã hội hóa nguồn vốn của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

(8) Triển khai các hoạt động thi đua yêu nước thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị của Thành phố, huy động sự tham gia đông đảo của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Tập trung các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, nhất là các dự án, công trình dân sinh, phúc lợi phục vụ cộng đồng. Đặc biệt, phải làm tốt công tác truyền thông, phát huy truyền thống cách mạng và lòng tự hào của vùng đất, con người Thành phố; thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, rà soát các đối tượng, kịp thời đề xuất giải quyết chế độ, chính sách đối với đồng chí, đồng bào, người có công nhưng đến nay chưa giải quyết được.

(9) Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tích cực chuẩn bị và tổ chức kịp thời các hoạt động diễn tập phòng thủ thành phố, quận, huyện, thành phố Thủ Đức theo chương trình, kế hoạch. Tăng cường lãnh đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh, kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm đường phố, sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo qua mạng; công tác phòng, chống cháy nổ; tăng cường quản lý trật tự đô thị. Tiếp tục điều tra, truy tố xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng mà Ban chỉ đạo Trung ương và thành phố theo dõi, chỉ đạo.

5 nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2024

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024, Hội nghị thống nhất đánh giá: Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đạt nhiều kết quả tích cực; kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển Thành phố trên các lĩnh vực; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, trọng tâm là đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản có liên quan về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng chương trình làm việc năm phù hợp, đáp ứng tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hiện nay; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; tích cực chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII.

Hội nghị cũng nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm một số vấn đề còn tồn tại.

bieu-quyet.png
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Hội nghị ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp trong việc triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác dân vận thời gian qua. Trong đó nhấn mạnh một số yêu cầu, nhiệm vụ sau:

(1) Triển khai nghiêm túc, kịp thời, cụ thể hóa đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng tiếp tục phát huy sâu sắc tinh thần này, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

(2) Tiếp tục quán triệt nhuần nhuyễn các nội dung quy định của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng; sớm khắc phục hiệu quả những sai phạm đã được kết luận của cấp thẩm quyền.

(3) Tiếp tục thực hiện kế hoạch tập trung kiện toàn, củng cố, xây dựng, tổ chức bộ máy lãnh đạo, quản lý thành phố tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; mạnh dạn phân cấp, ủy quyền, đi đôi với kiểm soát hiệu quả; tăng cường phối hợp, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức, hiệu quả công vụ, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp.

(4) Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố lần thứ XII. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận chính quyền, phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên từng việc làm cụ thể; giải quyết từng vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp, nhất là các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện đông người. Chú trọng các hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo; triển khai hiệu quả công tác phối hợp, hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak 2025.

(5) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hướng dẫn của Trung ương và các kế hoạch của Thành phố. Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, bố trí nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, địa phương của Thành phố.

Bổ sung các thành tố mới trong quan điểm chỉ đạo nhiệm kỳ mới

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm đại hội, thể hiện được ý chí và sức vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước, thành phố ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước, Thành phố.

Hội nghị cũng thống nhất định hướng chủ đề Đại hội XII Đảng bộ Thành phố là “Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm quốc phòng - an ninh vững chắc; kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, chất lượng sống cao”. Phương châm chỉ đạo Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo”.

Về quan điểm chỉ đạo nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Đảng bộ thống nhất kế thừa các quan điểm còn giá trị của Đại hội XI, đồng thời bổ sung thêm các thành tố mới để từ đó xác định 5 quan điểm lớn:

(1) Kiên định đường lối đổi mới của Đảng, Đất nước;

(2) Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, bổn phận của Thành phố đối với Tổ quốc và Dân tộc, thấm nhuần phương châm: “TP.HCM vì cả nước, cùng cả nước”;

(3) Huy động và phát huy tối đa các nguồn lực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết là đoàn kết trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị Thành phố; đặc biệt là tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đúng vị trí, vai trò ngôi nhà chung của Thành phố;

(4) Quan tâm thỏa đáng lĩnh vực văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển;

(5) Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Hội nghị cũng lưu ý, các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII và đại hội đảng bộ cấp trên; đồng thời chuẩn bị thật tốt các báo cáo của cấp uỷ cấp mình. Việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao. Chú ý phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những cá nhân thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc.

Các cấp ủy đảng, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2024 - 2025 với kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố.

Hội nghị lần thứ 31 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI (mở rộng) được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 14/6/2024, theo hình thức tập trung, mở rộng và thảo luận tại tổ và hội trường. Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì.

Hội nghị tập trung thảo luận và cho ý kiến về 9 nội dung trọng tâm. Cụ thể là: (1) Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thành phố 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. (2) Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. (3) Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (4) Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. (5) Đề án phát triển Hệ thống Đường sắt đô thị TP.HCM.

(6) Đề án xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. (7) Nội dung định hướng chỉ đạo (chủ đề, mục tiêu tổng quát Đại hội), đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (8) Dự thảo các Kế hoạch phục vụ của các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Kế hoạch chuẩn bị Văn kiện Đại hội; Kế hoạch về công tác nhân sự Đại hội; Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức phục vụ Đại hội). (9) Dự thảo Quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XI (điều chỉnh, bổ sung).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 31: Đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO