Đồng Tâm tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

YN| 20/09/2022 06:01

Công ty CP Đồng Tâm vừa tổ chức thành công phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của 75 cổ đông, đại diện 62.315.879 cổ phần, chiếm 91,74% tổng số cổ phần công ty.

Đồng Tâm tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group trao đổi thông tin về hoạt động với cổ đông

Năm 2021, doanh thu công ty đạt 1.938 tỷ đồng, tăng trưởng 2,55% so với cùng kỳ, đạt 88,09% kế hoạch; lợi nhuận đạt 110,8 tỷ đồng, tăng trưởng 26,51% so với cùng kỳ, đạt 138,53% kế hoạch; tổng tài sản đạt 6.947 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là không chia cổ tức. Tuy nhiên, căn cứ kết quả kinh doanh khả quan của năm 2021, HĐQT Công ty CP Đồng Tâm trình đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2022, thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 là 10%/mệnh giá bằng tiền mặt.

Theo danh sách cổ đông Công ty CP Đồng Tâm tại ngày 14/9/2022 thì các cổ đông lớn đang nắm giữ 61.325.052 cổ phiếu, tương ứng 90,279% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty và hơn 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ 9,721% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Vì vậy Công ty CP Đồng Tâm không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng. Trong thời gian tới, công ty sẽ thực hiện thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng nhằm bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

-4453-1663672771.jpg

Với những nhận định năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức từ thị trường nhiều biến động, HĐQT, ban điều hành và tập thể cán bộ, công nhân viên tiếp tục duy trì, phát huy hoạt động trên nền tảng ổn định và bền vững sẵn có, mục tiêu trọng tâm là tiếp tục phát triển các lĩnh vực hoạt động cốt lõi, tiếp tục đa dạng hóa lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, nhận diện cơ hội đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cao, củng cố vị thế thương hiệu, tạo giá trị thiết thực cho cổ đông, nhân viên, đối tác và cộng đồng xã hội.

HĐQT, ban điều hành trình đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022: doanh thu thuần 2.300 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 225 tỷ đồng; dự kiến chia cổ tức 12%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đồng Tâm tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO