Cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường số đa kênh

HT| 21/09/2021 06:00

Nguyên tắc cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường số là cung cấp dịch vụ bất cứ lúc nào, bất cứ đâu và đa kênh; lấy tổ chức, cá nhân làm trung tâm phục vụ; cần có hình thức thể hiện, ngôn ngữ, phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính.

Cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường số đa kênh

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định quy định về việc cung cấp dịch vụ số của cơ quan nhà nước. Theo đó, nguyên tắc cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường số là cung cấp dịch vụ bất cứ lúc nào, bất cứ đâu và đa kênh; lấy tổ chức, cá nhân làm trung tâm phục vụ; cần có hình thức thể hiện, ngôn ngữ, phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính. 

Tổ chức, cá nhân chỉ cung cấp một lần đối với dữ liệu yêu cầu người dùng cung cấp cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ hành chính công trên môi trường số. Cơ quan nhà nước phải sẵn sàng, chủ động, kịp thời cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường số một cách thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng, hướng tới việc cá thể hóa theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Ứng dụng hiệu quả, triệt để công nghệ số trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường số theo ba nguyên tắc cốt lõi: không gặp mặt; không giấy tờ; không tiền mặt. Cơ quan nhà nước sẽ cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường số theo hai mức độ như sau:

1. Dịch vụ được số hóa một phần là dịch vụ của cơ quan nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ và thanh toán lệ phí (nếu có) trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động (ngoại trừ những dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định của pháp luật); nhưng cơ quan nhà nước vẫn phải xử lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân (ví dụ thẩm tra, xác minh…) một phần hoặc toàn bộ không trên môi trường số. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng và kết quả của dịch vụ công bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương với bản giấy.

2. Dịch vụ được số hóa toàn trình là dịch vụ cho phép tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ và thanh toán lệ phí (nếu có) trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động (ngoại trừ những dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định của pháp luật); và cơ quan nhà nước thực hiện toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân trên môi trường số. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng và kết quả của dịch vụ công bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương với bản giấy. 

Việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường số phải được chuẩn hóa quy trình từ việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả và được công bố trên phạm vi toàn quốc. Việc truy cập và sử dụng dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước trên môi trường số phải bảo đảm thuận tiện trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Cơ quan nhà nước công bố các kênh cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường số. Các kênh số này phải bảo đảm an toàn thông tin và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Đa kênh cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường số

Theo dự thảo, các kênh cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường số bao gồm:

1. Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh là cổng cung cấp dịch vụ hành chính công chính thống của cơ quan nhà nước trên môi trường số

2. Mạng xã hội do cơ quan nhà nước cho phép cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường số theo quy định của pháp luật hiện hành

3. Tin nhắn SMS

4. Email

5. Ứng dụng đặc thù khác do cơ quan nhà nước cho phép cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường số.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường số đa kênh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO