Trong nước

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Nguyễn An 16/04/2024 16:02

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi về tiến độ sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo Thành phố phải xác định việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.HCM là một trong những nhiệm vụ lớn, quan trọng, có tác động đến mọi thành phần xã hội.

Đồng thời, ông Phan Văn Mãi đã giao thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch địa phương và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc trong thời gian qua. Từ đó, khẩn trương xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị, làm cơ sở thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị sự nghiệp trực thuộc giai đoạn 2024-2025 và 2026-2030 đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổng hợp kết quả rà soát việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, tham mưu UBND Thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND TP.HCM, các bộ, ngành Trung ương theo quy định.

Riêng Sở Thông tin và Truyền thông được giao khẩn trương hoàn thiện đề án sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn TP.HCM để tham mưu UBND trình Ban Thường vụ Thành ủy, hoàn thành trong tháng 4/2024.

dvsncl.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố

Cùng với đó, Sở Tài chính được người đứng đầu Chính quyền TP.HCM giao nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu vận dụng Nghị quyết 98 tham mưu UBND Thành phố ban hành hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm ban hành danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời, thí điểm quản lý, sử dụng tài sản công và thí điểm ổn định khoán quỹ lương của đơn vị sự nghiệp trong khoảng thời gian nhất định.

Ngoài ra, Sở Tài chính cũng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, đề xuất UBND TP.HCM phân cấp, ủy quyền cho sở, ngành, đơn vị sự nghiệp phê duyệt đề án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện; hoàn thành trong tháng 5/2024.

Sở Nội vụ cũng được giao việc chủ trì mời chuyên gia, tư vấn để nghiên cứu, tham mưu UBND TP.HCM thực hiện việc chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần theo đúng quy định.

Song song đó, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Chủ tịch Phan Văn Mãi chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá hiệu quả mô hình hoạt động của trường cao đẳng dạy nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện hoặc thí điểm thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO