Thời sự

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng của Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thanh An 10/07/2024 09:28

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 306 ngày 9/7/2024 kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành dứt điểm công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng đối với diện tích còn lại, hoàn thành trước ngày 15/7/2024.

Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Cảng vụ hàng không Miền Nam trong việc lập hồ sơ xin giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích còn lại giai đoạn 1.

Về Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó thủ tướng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương liên quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể:

Đối với các Dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước): Bộ Giao thông Vận tải làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan để khẩn trương đầu tư xây dựng Trạm kiểm dịch y tế và Trạm kiểm dịch động/thực vật với quy mô phù hợp, bảo đảm đúng quy hoạch và đúng chức năng của các công trình. Đối với các công trình cần thiết cho hoạt động của cảng hàng không nhưng chưa có trong quy hoạch và dự án đầu tư được phê duyệt, Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 15/7/2024.

Dự án thành phần 4 (các công trình khác): Dự án thành phần 4 bao gồm các công trình rất quan trọng của cảng hàng không, liên quan trực tiếp đến an toàn kỹ thuật và vận hành, khai thác bảo đảm đúng quy mô, vai trò của cảng hàng không quốc tế. Đặc biệt, việc đầu tư trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay phải đáp ứng được các yêu cầu về công nghệ, năng lực, quản trị theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam vẫn chưa có giải pháp khả thi để lựa chọn nhà đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ còn hạn chế; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ chưa nghiêm. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải được yêu cầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc triển khai chậm Dự án thành phần 4 làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của cảng hàng không và hiệu quả đầu tư Dự án.

Mặt khác, Tổ công tác thống nhất giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Chính phủ tại phiên họp gần nhất về việc triển khai Dự án thành phần 4, làm rõ các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cụ thể giải pháp khả thi để thực hiện; trong đó kiến nghị giải pháp lựa chọn tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm trong các dự án cảng hàng không quốc tế lớn trên thế giới để tư vấn về thiết kế tổng thể, lựa chọn nhà đầu tư các công trình thuộc Dự án thành phần 4.

Việc lựa chọn tư vấn quốc tế cần vận dụng tối đa quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm minh bạch, hiệu quả. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải trong quá trình lựa chọn tư vấn quốc tế, xây dựng hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá hồ sơ dự thầu… và xây dựng báo cáo Chính phủ.

image00120230707091657-1693283365965712591115.jpg
Việc lựa chọn tư vấn quốc tế cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành cần vận dụng tối đa quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm minh bạch, hiệu quả

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) xem xét sử dụng tư vấn quốc tế phù hợp để hỗ trợ hoặc phối hợp các công việc của tư vấn tổng thể Dự án thành phần 4 để bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả toàn bộ Dự án.

Về lựa chọn nhà đầu tư, Phó thủ tướng yêu cầu hoàn thành công tác mời thầu trong tháng 7/2024. Việc lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4 cần đưa ra tiêu chí phân chia hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư theo một tỷ lệ phù hợp với quy mô, mức độ phát triển của cảng hàng không qua các giai đoạn.

Đối với nhà đầu tư cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay: Nhà đầu tư phải có kinh nghiệm đầu tư quốc tế (ưu tiên chỉ tiêu năng lực, kinh nghiệm, quản trị và lưu ý đến tính tổng thể Dự án). Việc xây dựng tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu tư cần tham khảo số liệu, khảo sát hiệu quả đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư tại một số sân bay quốc tế lớn; tham khảo kinh nghiệm lựa chọn nhà thầu của ACV.

Đối với các hạng mục: Nhà ga hàng hóa số 2, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh, kho giao nhận hàng hóa (khu logistic), khách sạn sân bay, thành phố sân bay: Bộ Giao thông Vận tải rà soát dự án đầu tư đã được phê duyệt, thống nhất với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc giao ACV chủ trì triển khai đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương lập báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng thể tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý: (i) Tiến độ khởi công, hoàn thành của các chủ đầu tư Dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan nhà nước); (ii) Việc chuyển giao một số hạng mục công việc cho ACV, trong đó đề xuất ngay trình tự, thủ tục chuyển giao, kể cả điều chỉnh Quyết định phê duyệt dự án của Thủ tướng Chính phủ (nếu cần thiết), khẩn trương hoàn thành trước 15/7/2024; (iii) Nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm trễ triển khai Dự án thành phần 4, đề xuất khẩn cấp giải pháp khả thi để triển khai ngay các nội dung công việc tiếp theo.

ACV cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về đấu thầu hỗ trợ Cục hàng không Việt Nam trong việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; khẩn trương tiếp nhận và triển khai ngay các nội dung, hạng mục công việc của Dự án thành phần 4 do Bộ Giao thông Vận tải chuyển giao.

Ngoài ra, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh Đồng Nai, các bộ, ngành liên quan và các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ, khẩn trương triển khai các hạng mục, bảo đảm an toàn, chất lượng, hoàn thành đồng thời các hạng mục công trình để đưa vào vận hành, khai thác phát huy hiệu quả của toàn bộ Dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng của Cảng hàng không quốc tế Long Thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO