Bắt buộc công khai thông tin về đại lý thuế

HT| 02/03/2021 00:42

Đây là yêu cầu được quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/1/2021 hướng dẫn chi tiết về quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/3/2021, thay thế Thông tư 117/2012/TT-BTC và Thông tư 51/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bắt buộc công khai thông tin về đại lý thuế

Cụ thể, tại Điều 29 Thông tư số 10/2021/TT-BTC Bộ Tài chính quy định nội dung công khai thông tin về đại lý thuế bao gồm:

Thứ nhất, thông tin công khai đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm: tên đại lý thuế, mã số thuế, tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, danh sách nhân viên đại lý thuế, phạm vi cung cấp dịch vụ và các thông tin cần thiết khác.

Thứ hai, thông tin công khai đại lý thuế bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm: tên đại lý thuế, mã số thuế, tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, quyết định đình chỉ (số, ngày, cơ quan ban hành), lý do bị đình chỉ, thời gian bị đình chỉ.

Thứ ba, thông tin công khai đại lý thuế bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm: tên đại lý thuế, mã số thuế, tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, quyết định thu hồi (số, ngày, cơ quan ban hành), ngày quyết định thu hồi có hiệu lực.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 12/3/2021, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế hoặc kể từ ngày ban hành quyết định đình chỉ, thu hồi theo quy định tại Điều 22, Điều 26, Điều 27 Thông tư số 10/2021/TT-BTC, Cục Thuế sẽ công khai trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thông tin về đại lý thuế theo quy định nếu trên.

Đại lý thuế là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Đại lý thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thỏa thuận với người nộp thuế.

Điều 6 Thông tư 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 19/7/2012 quy định chi tiết đại lý thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau:

- Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bắt buộc công khai thông tin về đại lý thuế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO