Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

HT| 01/01/2022 01:07

Bộ Tài chính vừa công khai “Báo cáo ngân sách dành cho công dân - dự toán ngân sách nhà nước năm 2022” nhằm tạo điều kiện cho người dân dễ dàng nắm bắt các thông tin về ngân sách nhà nước năm 2022.

Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Báo cáo ngân sách dành cho công dân - dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cung cấp cho người dân những thông tin cơ bản nhất về chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2022, với tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6-6,5%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 5,4%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 32-34% GDP.

Theo đó, báo cáo cung cấp bức tranh tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2022 với dự toán thu ngân sách nhà nước là 1.411,7 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 15,1% GDP; từ thuế, phí khoảng 12,7% GDP.

Đối với dự toán thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, năm 2022 thu ngân sách trung ương là 739,13 nghìn tỷ đồng, chiếm 52,36% tổng thu ngân sách nhà nước; dự toán thu ngân sách địa phương 672,57 nghìn tỷ đồng, chiếm 47,64% tổng thu ngân sách nhà nước.

Đối với dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 là 1.784,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so dự toán năm 2021. Trong đó, dự toán chi đầu tư phát triển là 526,1 nghìn tỷ đồng, chi thường xuyên là 1.112,2 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ lãi 103,7 nghìn tỷ đồng, các khoản chi còn lại khác là 42,6 nghìn tỷ đồng.

Đối với dự toán chi ngân sách trung ương và địa phương, báo cáo cho biết, năm 2022, tổng số chi ngân sách trung ương là 841,31 nghìn tỷ đồng (không bao gồm bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương); tổng số chi ngân sách địa phương là 943,29 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, báo cáo này cho hay, năm 2022 có 18/63 tỉnh, thành phố có điều tiết về ngân sách trung ương (tăng 2 địa phương so với giai đoạn trước), gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ.

Về bội chi ngân sách nhà nước, năm 2022, bội chi ngân sách là 372,9 nghìn tỷ đồng tương đương 4% GDP. Trong đó, bội chi ngân sách trung ương tương đương 3,7% GDP, chiếm 93,3%; bội chi ngân sách địa phương tương đương 0,3% GDP, chiếm 6,7%.

Báo cáo cũng nêu rõ việc thực hiện chính sách tiền lương, theo đó ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995; chưa thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tiếp tục thực hiện quy định về tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương để tích lũy nguồn lực cho việc thực hiện chính sách vào thời điểm phù hợp.

Để thực hiện được dự toán năm 2022, báo cáo đã đưa ra một số biện pháp chủ yếu điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất. 

Theo đó, điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tiền tệ để phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, tiếp tục cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tập trung đẩy nhanh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương. Chủ động thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; chỉ đạo triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO