Trong nước

Việt Nam xuất siêu 4,72 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2024

Nguyễn An 29/02/2024 - 16:27

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 113,96 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,2%; nhập khẩu tăng 18%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 4,72 tỷ USD.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2/2024 ước đạt 24,82 tỷ USD, giảm 28,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 6,62 tỷ USD, giảm 30,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 18,2 tỷ USD, giảm 27,2%.

container.png
Trong 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất siêu 4,72 tỷ USD

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 59,34 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 16,14 tỷ USD, tăng 33,3%, chiếm 27,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 43,2 tỷ USD, tăng 14,7%, chiếm 72,8%.

Bên cạnh đó, Việt Nam có đến 11 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 75,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52,5%).

Trong đó, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 0,59 tỷ USD; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 52,45 tỷ USD; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 5 tỷ USD; nhóm hàng thủy sản ước đạt 1,3 tỷ USD.

Về nhập khẩu hàng hóa, trong tháng 2/2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 23,72 tỷ USD, giảm 23,2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,42 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 15,3 tỷ USD.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 54,62 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tỷ trọng cao nhất là 94,2%, ước đạt 51,47 tỷ USD (trong đó, nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 47%, nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 47,2%) và nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 3,15 tỷ USD, chiếm 5,8%.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 17,4 tỷ USD. Trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất siêu sang Mỹ ước đạt 15,2 tỷ USD tăng 36,6% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam sau Mỹ với kim ngạch ước đạt 20,9 tỷ USD.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 4,72 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 3,5 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,53 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 8,25 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam xuất siêu 4,72 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO