MULTIMEDIA

Quản trị lòng tham sẽ chấm dứt được câu chuyện trục lợi trong kinh doanh?

Ông Nguyễn Hữu Hiền - CEO Công ty Saigon Silicon City cho rằng, chỉ khi quản trị được lòng tham của chính mình thì doanh nhân mới có thể cân bằng được lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích cộng đồng. Và khi đó, cùng với chính sách và khung pháp lý phù hợp, kiểu doanh nghiệp nâng giá kit xét nghiệm như Việt Á mới khó có cơ hội trục lợi.

DNSG Thứ bảy, 1/1/2022, 06:00
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản