E-PAPER

MULTIMEDIA

Doanh nghiệp tiết kiệm hơn 200 triệu USD nhờ hải quan điện tử

Ngành hải quan vừa đưa ra thống kê hiệu quả hoạt động của hải quan điện tử. Ước tính với trên 11 triệu tờ khai trong năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã tiết kiệm được trên 200 triệu USD cho thủ tục thông quan; tiết kiệm trên 16 triệu giờ lưu kho đối với hàng xuất khẩu và trên 34 triệu giờ lưu kho bãi đối với hàng nhập khẩu.

Băng Tâm Chủ nhật, 24/1/2021, 20:16
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản