MULTIMEDIA

Café với DNSG ngày 16/4: Mạnh tay với doanh nghiệp "sân sau"

Việc tồn tại các doanh nghiệp “sân sau” không chỉ  gây thất thoát tài sản và nguồn tài nguyên của Nhà nước và nhân dân mà còn khiến môi trường kinh doanh thiếu lành mạnh.

DNSG Thứ bảy, 16/4/2022, 07:12
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản