Trong nước

TP.HCM xây dựng 6 hệ thống thông tin dữ liệu dùng chung cho hạ tầng, đô thị

Minh Huy 21/10/2023 08:30

TP.HCM lên kế hoạch xây dựng quy chế sử dụng, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu, cập nhật danh mục dữ liệu dùng chung và các tiêu chuẩn dữ liệu, liên thông kết nối, làm cơ sở cho các đơn vị triển khai các ứng dụng, tạo lập dữ liệu để tích hợp về kho dữ liệu dùng chung và khai thác.

Ngày 20/10/2023, UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy chế sử dụng, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu, cập nhật danh mục dữ liệu dùng chung của thành phố và các tiêu chuẩn dữ liệu, liên thông kết nối để làm cơ sở cho các đơn vị triển khai các ứng dụng, tạo lập dữ liệu để tích hợp về kho dữ liệu dùng chung và khai thác; hoàn thiện các mô hình tham chiếu dữ liệu làm cơ sở cho việc triển khai các ứng dụng và tạo lập cơ sở dữ liệu trên địa bàn.

do-thi.jpg

Song song đó, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Giao thông Vận tải khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện của 6 dự án (xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu hồ sơ về quy hoạch tại Sở Quy hoạch Kiến trúc).

Cụ thể, xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý cấp phép xây dựng tại Sở Xây dựng và các quận, huyện, thành phố Thủ Đức; xây dựng và triển khai hệ thống quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; tạo lập cơ sở dữ liệu và số hóa hồ sơ, tài liệu giấy phép xây dựng và hồ sơ quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước; cập nhật các cơ sở dữ liệu không gian về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện có gắn với nền địa lý 1:2000, 1:5000; xây dựng, bổ sung các cơ sở dữ liệu chuyên ngành giao thông vận tải trong hệ thống quản lý vận tải đường bộ của TP.HCM kết nối chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với các hệ thống quản lý vận tải của Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2023-2025.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp triển khai kế hoạch đẩy mạnh công tác số hóa, ứng dụng hệ thống thông tin công trình (BIM), ứng dụng GIS,VR, AR đối với các công trình xây dựng; báo cáo, tham mưu đề xuất UBND TP.HCM triển khai Quyết định số 258/QĐ-TTg của Chính phủ về phê duyệt lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng trước ngày 10/11/2023.

Đồng thời, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Giao thông Vận tải cập nhật các nguồn dữ liệu, mở rộng thêm việc cập nhật dữ liệu đối với các quận huyện và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia trong lĩnh vực đất đai - đô thị để có cơ sở dữ liệu áp dụng và kết nối chia sẻ đồng bộ. Các sở ngành và đơn vị nêu trên, ngoài nguồn vốn dùng cho công nghệ thông tin hiện có, rà soát các nguồn vốn khác và kết hợp với các trường đại học để triển khai thực hiện hiệu quả đối với việc xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực đất đai - đô thị, đồng thời xây dựng kế hoạch, chiến lược, chính sách riêng liên quan đến cơ sở dữ liệu của đơn vị mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM xây dựng 6 hệ thống thông tin dữ liệu dùng chung cho hạ tầng, đô thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO