Thu hồi giấy phép nhập khẩu phim nếu nội dung phim vi phạm điều cấm

HT| 26/03/2022 07:11

Ngày 25/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Thu hồi giấy phép nhập khẩu phim nếu nội dung phim vi phạm điều cấm

Theo đó, Nghị định 22/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 32/2012:

- Bổ sung Khoản 3 Điều 8 về thẩm quyền cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm: Cơ quan cấp phép nhập khẩu phim thu hồi giấy phép nhập khẩu phim khi phát hiện nội dung phim vi phạm quy định cấm tại Luật Điện ảnh.

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 9: Cá nhân, tổ chức có trách nhiệm cung cấp văn hóa phẩm nhập khẩu và tờ khai hải quan (bản sao không cần chứng thực) để cơ quan cấp giấy phép giám định.

Đối với văn hóa phẩm nhập khẩu là phim: Tổ chức có trách nhiệm cung cấp bản phim đã nhập khẩu và tờ khai hải quan trong vòng 30 ngày kể từ khi có giấy phép nhập khẩu để giám định. Cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu có biên bản giám định và bàn giao phim căn cứ trên hồ sơ và tóm tắt nội dung phim.

- Bổ sung Khoản 2 Điều 10 về giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm: Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải cấp giấy phép.

Đối với văn hóa phẩm là phim: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải cấp giấy phép.

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 10: Thời gian giám định văn hóa phẩm nhập khẩu tối đa không quá 12 ngày làm việc. Đối với văn hóa phẩm là phim, thời gian giám định phim không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức cung cấp bản phim...

Nghị định 22/2022 có hiệu lực từ ngày 10/5/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thu hồi giấy phép nhập khẩu phim nếu nội dung phim vi phạm điều cấm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO