Quốc hội phê duyệt vay hơn 3 triệu tỷ đồng giai đoạn 2021-2025

HT| 28/07/2021 04:02

Với 100% số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Quốc hội phê duyệt vay hơn 3 triệu tỷ đồng giai đoạn 2021-2025

Sáng 28/7/2021, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, thống nhất trong 5 năm tới, tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 8,3 triệu tỷ đồng, gồm thu từ thuế, phí chiếm 13-14%; thu nội địa bình quân 85-86% tổng GDP. 

Tổng chi ngân sách nhà nước khoảng 10,26 triệu tỷ đồng, với tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân 28% (2,87 triệu tỷ đồng), chi thường xuyên chiếm 62-63%. Nghị quyết cũng nêu mục tiêu phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu tư đạt khoảng 29%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60% và bội chi ngân sách nhà nước cho cả giai đoạn bình quân 3,7% GDP.

Quốc hội cũng thống nhất tổng mức vay trong 5 năm tới là 3,068 triệu tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương vay khoảng 2,9 triệu tỷ đồng với nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Tổng mức vay của ngân sách địa phương khoảng 148.000 tỷ đồng và nghĩa vụ trả nợ của chính quyền địa phương khoảng 35.300 tỷ đồng.

Quốc hội đặt ra mục tiêu hằng năm trần nợ công không quá 60% GDP, ngưỡng cảnh báo là 55% GDP; trần nợ Chính phủ không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP; trần nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia đang phát triển, không chỉ có nhu cầu vay nợ để tăng đầu tư mà còn phải dự phòng các tác động phức tạp của đại dịch Covid-19. Theo đó, để bảo đảm an toàn nợ công, Quốc hội yêu cầu thường xuyên đánh giá những tác động của vay vốn đến dư nợ công, nợ Chính phủ và nghĩa vụ trả nợ. Trường hợp các chỉ tiêu nợ công chạm ngưỡng cảnh báo, Chính phủ báo cáo Quốc hội để có giải pháp kiểm soát đặc biệt quản lý nợ công cũng như chấp hành nghiêm kỷ luật ngân sách.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn; chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tổng mức vốn đầu tư công trung hạn là 2,87 triệu tỷ đồng, dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương để xử lý những vấn đề phát sinh. Trong số này sẽ bố trí gần 65.800 tỷ đồng để thực hiện ba dự án quan trọng quốc gia gồm cảng hàng không quốc tế Long Thành, hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và cao tốc Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 1). Trong đó riêng cao tốc Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 1) được bố trí hơn 38.7000 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quốc hội phê duyệt vay hơn 3 triệu tỷ đồng giai đoạn 2021-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO