Người lao động nghỉ không lương có được hưởng bảo hiểm y tế?

HT| 18/10/2021 06:00

Theo quy định, trong trường hợp nghỉ không lương dưới 14 ngày làm việc/tháng, người lao động vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế (BHYT), còn trường hợp nghỉ trên 14 ngày sẽ không được hưởng BHYT.

Người lao động nghỉ không lương có được hưởng bảo hiểm y tế?

Theo Khoản 3 Điều 115 Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động nếu có nhu cầu nghỉ vì những lý do cá nhân không thuộc các trường hợp mà Bộ Luật Lao động quy định thì có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc nghỉ không hưởng lương.

Trong thời gian người lao động nghỉ làm không hưởng lương, việc đóng và tính hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được Khoản 4 Điều 42 Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định như sau: "Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH".

Theo đó, sẽ xảy ra hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Nghỉ không hưởng lương dưới 14 ngày làm việc/tháng. Trường hợp này, người lao động vẫn được tính đóng bảo hiểm xã hội. Kéo theo đó, người này sẽ được đóng BHYT của tháng đó. Như vậy, người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi về BHYT khi đi khám, chữa bệnh.

Trường hợp 2: Nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày trở lên/tháng. Tại tháng người lao động nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày trở lên, người sử dụng lao động sẽ tiến hành thủ tục báo giảm lao động và không đóng các loại bảo hiểm bắt buộc của tháng đó. Do vậy, người lao động trong trường hợp này sẽ không được đóng BHYT. Kéo theo đó, thẻ BHYT đã được cấp sẽ không có giá trị sử dụng. Vì vậy, người lao động khi đi khám chữa bệnh sẽ không được hưởng chế độ BHYT. 

Lưu ý: Trường hợp nghỉ không lương nhưng do nghỉ ốm đau, thai sản thì vẫn được hưởng quyền lợi về BHYT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người lao động nghỉ không lương có được hưởng bảo hiểm y tế?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO