Người lao động có được giao kết nhiều hợp đồng lao động?

HT| 17/03/2022 04:14

Theo quy định, trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Vậy người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động hay không?

Người lao động có được giao kết nhiều hợp đồng lao động?

Điều 19 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về giao kết nhiều hợp đồng lao động. Theo đó:

1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

2. Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 20 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về loại hợp đồng lao động:

Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được xem là hợp đồng lao động.

Như vậy, về luật thì người lao động có quyền giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động. Tuy nhiên, phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người lao động có được giao kết nhiều hợp đồng lao động?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO