Khám, chữa bệnh ngoài giờ hành chính có được thanh toán bảo hiểm y tế?

HT| 31/03/2021 07:29

Để xác định xem người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) có được hưởng BHYT khi khám, chữa bệnh ngoài giờ hành chính hay không cần căn cứ vào việc cơ sở y tế mà người này đến khám có tổ chức việc khám, chữa bệnh BHYT ngoài giờ hay không.

Khám, chữa bệnh ngoài giờ hành chính có được thanh toán bảo hiểm y tế?

Để thực hiện việc khám, chữa bệnh BHYT ngoài giờ hành chính thì nội dung này phải được ghi nhận tại hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT giữa cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH). Cụ thể, Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP nêu rõ: "Nội dung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được lập theo Mẫu số 7 phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Tùy theo điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thống nhất bổ sung nội dung trong hợp đồng nhưng không trái quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế".

Mặt khác, quy định của pháp luật cũng không cấm việc khám, chữa bệnh ngoài giờ hành chính. Do đó, cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan BHXH hoàn toàn có quyền thỏa thuận sửa đổi nội dung hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT để tổ chức khám, chữa bệnh BHYT ngoài giờ hành chính căn cứ theo các điều kiện khám, chữa bệnh của cơ sở đó.

Đồng thời, Điểm a Khoản 10 Điều 27 Nghị định 146 cũng quy định: "Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ: Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế".

Như vậy, khi đi khám, chữa bệnh ngoài giờ hành chính tại các bệnh viện mà có tổ chức khám ngoài giờ hành chính thì người tham gia BHYT vẫn sẽ được Quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng tương ứng của đối tượng mà mình tham gia.

Tuy nhiên, không phải bệnh viện nào cũng tổ chức khám ngoài giờ cho người dân. Việc này dựa trên khả năng cung cấp các dịch vụ của bệnh viện để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân. Do đó trước khi đi khám ở bệnh viện nào, người dân cần chủ động tìm hiểu trước xem bệnh viện đó có tổ chức khám, chữa bệnh ngoài giờ hành chính hay không bằng cách liên hệ trực tiếp đến số tổng đài của bệnh viện/cơ sở y tế hoặc tra cứu thông tin trên trang thông tin điện tử của bệnh viện đó để xác định rằng nơi đó đang áp dụng khám, chữa bệnh BHYT ngoài giờ hành chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khám, chữa bệnh ngoài giờ hành chính có được thanh toán bảo hiểm y tế?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO