Trong nước

Hà Nội và TP.HCM ký kết hợp tác giai đoạn 2023-2025

PV 18/10/2023 20:10

Chiều 18/10/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ký kết bản ghi nhớ kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023-2025 và phương hướng những năm tiếp theo.

tphcm-va-ha-noi.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu tại buổi ký kết

Theo nội dung ký kết, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sẽ đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là trong việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản mới của Trung ương và tham mưu, đề xuất những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm tạo sự phát triển đột phát trên các lĩnh vực; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; củng cố hệ thống chính quyền ở đô thị và nông thôn, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; cơ chế chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuyển dụng, thu hút nhân tài; công tác đánh giá cán bộ.

Đồng thời, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực quản lý, vận hành hệ thống chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Tăng cường hợp tác trong công tác quản lý nhà nước về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dân vận, tiếp xúc, đối thoại, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vận động tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Tăng cường gắn kết sâu sắc hơn giữa thế hệ trẻ Hà Nội và TP.HCM.

Ngoài ra, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng; công tác tổng kết thực tiễn, xây dựng văn kiện Đại hội và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đối với quản lý nhà nước và cơ chế, chính sách, hai thành phố thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, đề xuất, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương đối với từng địa phương; công tác lập quy hoạch thành phố, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đô thị, xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, thủ tục hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý doanh nghiệp; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với thị trường bất động sản.

Đối với lĩnh vực kinh tế, thương mại và xúc tiến, thu hút đầu tư, hai thành phố thường xuyên trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; các giải pháp cải thiện thu hút đầu tư trong và ngoài nước (FDI), nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin về các định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các tiềm năng, cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh để đầu tư các dự án, lĩnh vực đột phá của địa phương, động lực phát triển kinh tế vùng. Trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước.

Riêng về lĩnh vực phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, phối hợp đẩy mạnh hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau thực hiện tốt công tác quy hoạch và xây dựng mô hình chính quyền đô thị, quản lý đô thị; nghiên cứu mở rộng không gian đô thị; phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh; quản lý và thực hiện chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hằng năm; trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác huy động các nguồn lực để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, nghiên cứu, áp dụng mô hình TOD.

Tăng cường hợp tác, liên kết, trao đổi thông tin giữa các đơn vị xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm trao đổi thông tin, đánh giá tiềm năng và lợi thế so sánh của hai địa phương với mục đích tăng cường thu hút đầu tư vào từng địa phương và cả vùng.

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng cơ chế, chính sách và quản lý phát triển các loại hình nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; quản lý và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; quản lý xây dựng, bảo vệ biệt thự cũ, công trình bảo tồn; công tác quản lý, chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh. Bảo vệ môi trường, thực hiện các chương trình ứng phó, biến đổi khí hậu.

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, hai thành phố sẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, kêu gọi các nhà đầu tư vào các dự án trọng điểm văn hóa, thể thao và du lịch; hỗ trợ, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, tu bổ, tôn tạo các di tích xuống cấp, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được ghi danh; trao đổi kinh nghiệm trong công tác số hóa, bảo quản hiện vật tại các bảo tàng.

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, quảng bá các giá trị nghệ thuật truyền thống của hai thành phố; cử các đoàn nghệ thuật tham gia các chương trình nghệ thuật, lễ hội tại hai thành phố; quảng bá du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng, mở rộng kết nối sản phẩm du lịch của hai thành phố với các địa phương trên cả nước. Xây dựng chính sách kích cầu du lịch chung giữa hai địa phương để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế tại các thị trường trọng điểm; Trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ đào đạo vận động viên thể thao chuyên nghiệp, công tác phát triển thể thao quần chúng; trao đổi kinh nghiệm về công tác phát triển các sản phẩm du lịch gắn với đô thị, du lịch MICE; đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đối với lĩnh vực giáo dục và y tế, sẽ tăng cường hợp tác, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý, đầu tư về giáo dục - đào tạo; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục; hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa ngành y tế hai thành phố trong việc nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về y tế, quản lý chất lượng khám, chữa bệnh, các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, phát triển du lịch y tế gắn với du lịch sinh thái.

Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, sẽ trao đổi, chuyển giao ứng dựng khoa học, kỹ thuật tiên tiến về nông nghiệp và phát triển nông nghiệp; xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị, xây dựng nông thôn mới; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Đối với quốc phòng, an ninh sẽ tăng cường liên kết, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; chia sẻ kinh nghiệm về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ. Chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân vận, giải quyết các điểm nóng về an ninh trật tự và khiếu nại, tố cáo, các vấn đề dân tộc, tôn giáo.

Riêng lĩnh vực báo chí, tuyên truyền, sẽ chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân hai địa phương phối hợp xây dựng chương trình tuyên truyền về những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của hai thành phố…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hà Nội và TP.HCM ký kết hợp tác giai đoạn 2023-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO