Điều kiện để người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

HT| 14/05/2022 02:30

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM vừa có hướng dẫn triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều kiện để người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Theo đó, người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà khi có đủ các điều kiện. Cụ thể:

1/ Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 - 30/6/2022;

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.  

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. 

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà là 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng.

2/ Người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 - 30/6/2022;

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 đến 30/6/2022;

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.  

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. 

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà là 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng.

Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ từ doanh nghiệp đến hết ngày 15/8/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Điều kiện để người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO