Đề xuất tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động

HT| 19/08/2021 06:00

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất việc phân loại điều kiện lao động phải dựa trên kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và kết quả đánh giá xác định điều kiện lao động theo phương pháp quy định.

Đề xuất tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu rõ, về loại điều kiện lao động, người lao động làm nghề, công việc không nặng nhọc, không độc hại, không nguy hiểm là người lao động làm nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại I, II, III.

Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là người lao động làm nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại IV. Người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là người lao động làm nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại V, VI.

Trong khi đó, chỉ tiêu về điều kiện lao động gồm ba nhóm:

- Nhóm yếu tố đánh giá về vệ sinh môi trường lao động: Vi khí hậu, áp lực không khí, nồng độ hơi khí độc, nồng độ bụi, tiếng ồn, rung xóc, điện từ trường, bức xạ ion hóa, tiếp xúc với sinh vật có hại;

- Nhóm yếu tố đánh giá tác động về tâm sinh lý lao động: Mức tiêu hao năng lượng cơ thể, biến đổi hệ tim mạch khi làm việc, mức chịu tải của cơ bắp khi làm việc, căng thẳng thị giác, độ căng thẳng chú ý và mệt mỏi thần kinh…;

- Nhóm yếu tố đánh giá về Ecgônômi - tổ chức lao động: Vị trí, tư thế lao động và đi lại trong ca làm việc, chế độ lao động…

Thang điểm để đánh giá mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của từng yếu tố là thang điểm 6. Mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm càng lớn thì điểm càng cao. Kết quả đánh giá, phân loại điều kiện lao động là kết quả tổng hợp của việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và kết quả đánh giá điều kiện lao động theo hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao động.

Theo dự thảo, thực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro theo quy trình hướng dẫn của Tổ chức Lao động Quốc tế gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại liên quan đến nghề, công việc cần đánh giá;

Bước 2: Xác định những người làm nghề, công việc được đánh giá có thể bị ảnh hưởng và ảnh hưởng như thế nào;

Bước 3: Đánh giá rủi ro - xác định mức độ và quyết định các biện pháp kiểm soát nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động;

Bước 4: Xác định người chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp kiểm soát nguy cơ rủi ro và khung thời gian thực hiện;

Bước 5: Ghi lại những phát hiện, giám sát và rà soát việc đánh giá nguy cơ rủi ro và cập nhật khi có sự thay đổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đề xuất tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO