Đề xuất bỏ quy định bắt doanh nghiệp tạm nộp tối thiểu 75% thuế thu nhập

HT| 19/02/2022 06:00

Đây là một trong những nội dung được Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 123/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ.

Đề xuất bỏ quy định bắt doanh nghiệp tạm nộp tối thiểu 75% thuế thu nhập

Cụ thể, theo Điểm b Khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020, doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của 3 quý đầu năm tính thuế không thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp của cả năm theo quyết toán thuế năm. Trường hợp số thuế đã tạm nộp của 3 quý đầu năm thấp hơn 75% số thuế phải nộp của cả năm, doanh nghiệp sẽ bị tính tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu.

Thực hiện quy định này thì đến thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý III, doanh nghiệp phải ước tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cả năm làm cơ sở để xác định số thuế tạm nộp 3 quý đầu năm (nộp ngày 30/10 hằng năm đối với doanh nghiệp có năm tài chính trùng với năm dương lịch).

Theo Bộ Tài chính, việc yêu cầu doanh nghiệp ước số thuế phải nộp cả năm trong khi còn 2 tháng mới kết thúc năm là chưa hợp lý về mặt thời điểm nên chưa thực sự tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Vì vậy, cơ quan quản lý tài khóa cho rằng cần thiết phải sửa đổi quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý này. Đồng thời điều chỉnh tương ứng quy định về tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý của hãng vận tải nước ngoài.

Để thay thế, Bộ Tài chính đề xuất quy định tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp , lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích lập các quỹ tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số tiền phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp doanh nghiệp nộp thiếu thì phải tính tiền chậm nộp.

Nếu đề xuất này được thông qua, các doanh nghiệp sẽ không phải lo lắng về việc tính toán chính xác lợi nhuận quý IV và cả năm để làm cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp sau 3 quý kinh doanh đầu năm. Trước đó, quy định này từng khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại về việc không tính đủ số thuế phải nộp theo quyết toán năm dẫn tới bị phạt chậm nộp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đề xuất bỏ quy định bắt doanh nghiệp tạm nộp tối thiểu 75% thuế thu nhập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO