Đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử trực tuyến từ tháng 3/2022

MH| 19/03/2022 06:00

Theo Đề án 06 của Chính phủ, Bộ Tư pháp chủ trì hướng dẫn tái cấu trúc quy trình 3 dịch vụ công là đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử hoàn thành trong tháng 3/2022.

Đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử trực tuyến từ tháng 3/2022

Đề án 06 liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp. Việc triển khai đề án phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia, lấy người dân là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển, những nỗ lực, đổi mới.

Chính phủ đề nghị các bộ ngành cần bắt tay triển khai ngay những nhiệm vụ được giao theo đúng lộ trình của đề án. Để làm tốt việc này, trước hết cán bộ, công chức được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06 phải nhiệt huyết, công tâm, tinh thông nghiệp vụ và đổi mới sáng tạo, là chủ thể, trung tâm của công cuộc chuyển đổi số nói chung, triển khai đề án nói riêng. Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung, khẩn trương hoàn thành dứt điểm, có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được xác định trong đề án.

Theo yêu cầu đặt ra, từ nay đến hết tháng 5/2022, các bộ ngành và địa phương phải tập trung nguồn lực để rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính bảo đảm kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo nguyên tắc khai báo một lần, cắt giảm giấy tờ công dân trong thực hiện thủ tục hành chính. Theo đó, các bộ, cơ quan cần thống nhất quy trình nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật để tích hợp, cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu lên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó, Bộ Công an tập trung cung cấp 11 dịch vụ công, Bộ Tư pháp chủ trì hướng dẫn tái cấu trúc quy trình 3 dịch vụ công là đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, hoàn thành trong tháng 3/2022.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tái cấu trúc quy trình đối với 2 nhóm dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí.

Các địa phương nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hạn chế thông tin phải nhập đối với những dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu đối với 3 dịch vụ công: đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử; đăng ký kết hôn và triển khai theo hướng dẫn, đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử trực tuyến từ tháng 3/2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO