Bình Dương có thu nhập bình quân đầu người năm 2020 cao nhất cả nước

HT| 26/05/2022 04:14

Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê cho thấy, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước với 7 triệu đồng/tháng. Địa phương thấp nhất cả nước là Sơn La và Điện Biên với mức 1,7 triệu đồng/tháng.

Bình Dương có thu nhập bình quân đầu người năm 2020 cao nhất cả nước

Tính theo vùng, Đông Nam Bộ là nơi có thu nhập bình quân đầu người cao nhất với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng, cao gấp 2,2 lần vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là vùng trung du và miền núi phía Bắc. Ngoài ra, khảo sát cũng đưa ra mức thu nhập bình quân đầu người phân theo 5 nhóm thu nhập, từ nhóm 1 (gồm 20% dân số nghèo nhất) tới nhóm 5 (gồm 20% dân số giàu nhất). Theo đó, trên cả nước, nhóm hộ giàu nhất có thu nhập bình quân đầu người đạt 9,1 triệu đồng/tháng, cao gấp hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất với mức thu nhập đạt 1,1 triệu đồng.

Vùng có chênh lệch lớn nhất giữa các nhóm thu nhập là trung du và miền núi phía Bắc, nhóm thu nhập cao nhất có thu nhập bình quân cao gấp 9 lần so với nhóm thu nhập thấp nhất và đồng bằng sông Hồng là nơi có mức chênh lệch thấp nhất với 5,36 lần. Cụ thể, tại trung du và miền núi phía Bắc, nhóm hộ giàu nhất có thu nhập bình quân đầu người đạt 6,3 triệu đồng/tháng trong khi thu nhập bình quân đầu người của nhóm hộ nghèo nhất chỉ đạt 633.000 nghìn đồng/tháng. Còn tại đồng bằng sông Hồng, thu nhập bình quân đầu người của nhóm 1 đạt gần 2 triệu đồng/tháng nhưng thu nhập bình quân của nhóm 5 đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng.

Theo từng tỉnh, thành, Cao Bằng là địa phương có mức chênh lệch giữa các nhóm thu nhập cao nhất. Cụ thể, nhóm 5 có thu nhập bình quân đầu người đạt 5,9 triệu đồng/tháng, cao gấp 12,66 lần nhóm 1 với mức thu nhập chỉ gần 500.000 đồng/tháng. Một số tỉnh khác có mức chênh lệch trên 10 lần giữa nhóm có thu nhập cao nhất và thu nhập thấp nhất là Quảng Trị, Quảng Bình, Sơn La và Yên Bái.

Trong khi đó, TP.HCM là nơi có mức chênh lệch giữa hai nhóm hộ giàu nhất và hộ nghèo nhất thấp nhất. Nhóm hộ giàu nhất có thu nhập bình quân đầu người 11,8 triệu/đồng tháng, cao gấp 3,5 lần nhóm hộ nghèo nhất với mức thu nhập 3,4 triệu đồng/người/tháng.

Theo khu vực nông thôn và thành thị, mức chênh lệch ở nông thôn khá cao, gần 8 lần với thu nhập bình quân đầu người của nhóm 1 chỉ đạt 900.000 đồng/tháng và nhóm 5 đạt 7,4 triệu đồng/tháng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sự phân hóa giàu nghèo giữa hai nhóm thu nhập ở khu vực thành thị có xu hướng giảm từ 7,2 lần năm 2019 xuống còn 5,3 lần năm 2020.

Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 được tiến hành theo Quyết định số 1261/QĐ-TCTK ngày 19/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Các thông tin được thu thập gồm: thu nhập, chi tiêu, nhân khẩu học, giáo dục, y tế, việc làm, đồ dùng lâu bền, nhà ở, điện, nước, điều kiện vệ sinh, tham gia các chương trình trợ giúp của hộ dân cư và các thành viên trong hộ và một số đặc điểm của xã. Thông tin thu thập được để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê cho các cấp, các ngành để đánh giá mức sống, tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bình Dương có thu nhập bình quân đầu người năm 2020 cao nhất cả nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO