Thời sự

Báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương trong tháng 5

Nhật Hưng 12/05/2024 - 11:17

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương trong tháng 5, để làm cơ sở xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật triển khai chế độ tiền lương mới.

Nội dung cải cách tiền lương được nêu trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 vừa ban hành. Bộ Nội vụ được giao phối hợp chặt với các bộ ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài ra, Chính phủ còn yêu cầu các bộ ngành, địa phương sớm hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm với cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4

Hiện Bộ Nội vụ chủ trì cùng các bộ ngành xây dựng đề án cải cách tiền lương. Chánh văn phòng Bộ Nội vụ tại họp báo Chính phủ thường kỳ cho biết Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương đã hoàn thiện hồ sơ nhưng đang xin ý kiến Thủ tướng một số vấn đề trước khi báo cáo Bộ Chính trị xem xét.

Các vấn đề xin ý kiến Thủ tướng gồm việc thống nhất 5 thang bảng lương, 9 nhóm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý, chế độ tiền thưởng của lực lượng vũ trang; bảo lưu tiền lương, thu nhập với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi sắp xếp mà "lương mới thấp hơn lương cũ".

Bộ cũng xin ý kiến việc thực hiện chế độ trợ cấp với cán bộ, công chức có mức lương cơ bản thấp hơn lương tối thiểu vùng 1 (4.960.000 đồng).

Hiện lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được tính bằng lương cơ sở (1,8 triệu đồng) nhân hệ số lương. Hệ số lương được tính theo ngạch bậc của từng nhóm công chức.

Từ ngày 1/7, công chức loại A (ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương) có mức lương cao nhất 14,4 triệu, thấp nhất 3,8 triệu đồng một tháng. Công chức loại B (ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương), mức lương cao nhất 7,3 triệu; thấp nhất 3,3 triệu đồng. Công chức loại C (ngạch chuyên viên hoặc tương đương), mức lương cao nhất 6,5 triệu; thấp nhất 2,4 triệu đồng.

Từ giữa năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm thay vì hệ số cào bằng hiện nay. Dự kiến từ năm 2025, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tiếp tục được tăng bình quân 7% mỗi năm. Chính phủ đã trích lập được nguồn 560.000 tỷ đồng, đảm bảo đủ cải cách tiền lương đến năm 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương trong tháng 5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO