ACB bầu HĐQT nhiệm kỳ mới, đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 17%

Hoàng Dung| 13/04/2023 09:52

Ngày 13/4/2023, đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu đã họp thường niên với 73,13% tỷ lệ cổ đông tham gia, bầu HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 20.000 tỷ đồng.

-9942-1681378442.jpg

Các cổ đông đã bầu 9 thành viên HĐQT và các thành viên đã bầu ông Trần Hùng Huy làm chủ tịch. Ban kiểm soát có 3 thành viên và ông Huỳnh Nghĩa Hiệp được bầu làm trưởng ban. 

Tại đại hội, ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ACB cho biết: “ACB đã thực hiện thành công các mục tiêu về tăng trưởng tổng tài sản, duy trì kết quả kinh doanh ở mức cao, đồng thời tuân thủ các giới hạn và tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước”.

-5281-1681378443.jpg

Có 8 vấn đề được thông qua: (1) Kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; (2) Báo cáo của ban kiểm soát; (3) Báo cáo tài chính; (4) Phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch lợi nhuận năm 2023; (5) Tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phần phổ thông; (6) Mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát năm 2023; (7) Bổ sung nội dung hoạt động vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều lệ; (8) Bổ sung nội dung về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT tại điều lệ.

Các chỉ tiêu tài chính - tín dụng chủ yếu của năm 2023 gồm có: lợi nhuận trước thuế là hơn 20.000 tỷ đồng; tổng tài sản dự kiến tăng 10%; huy động vốn (gồm giấy tờ có giá) dự kiến tăng 8,1%; tín dụng dự kiến tăng 9,7% theo hạn mức được cấp hiện tại; tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 2%; cổ tức từ lợi nhuận năm 2022 sẽ chia với tỷ lệ 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt; vốn điều lệ sẽ tăng lên 38.840 tỷ đồng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
ACB bầu HĐQT nhiệm kỳ mới, đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 17%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO