97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

P.T| 21/12/2018 01:47

Chương trình Thương hiệu Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TT ngày 25/11/2003.

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

Lễ Công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2018 được tổ chức tối 20/12/2018 tại Hà Nội.

Chương trình được thực hiện nhằm khuyến khích các doanh nghiệp Việt tiếp tục chia sẻ và theo đuổi các giá trị của Chương trình là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

Năm 2018 là lần thứ 6 Chương trình được tổ chức. Có 97 sản phẩm/dịch vụ được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia 2018. Nhiều doanh nghiệp có nhiều hơn 1 sản phẩm/dịch vụ nằm trong danh sách này.

Danh sách 97 sản phẩm/dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2018 được vinh danh tại Lễ Công bố Thương hiệu quốc gia năm 2018 được tổ chức tối 20/12/2018:

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
97 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu Quốc gia 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO