6 trường hợp về hưu sớm vẫn có thể nhận lương hưu tối đa năm 2021

HT| 11/11/2020 07:13

Bộ Luật Lao động 2019 và Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 quy định những trường hợp người lao động về hưu sớm (nghỉ hưu trước tuổi) nhưng vẫn có thể được nhận lương hưu tối đa 75%.

6 trường hợp về hưu sớm vẫn có thể nhận lương hưu tối đa năm 2021

Cụ thể, Điều 56 Luật BHXH 2014 quy định: Mức lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc.

Năm 2021, người lao động đóng đủ 19 năm BHXH đối với nam, đóng đủ 15 năm BHXH đối với nữ thì được 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Trường hợp người lao động bị trừ tỷ lệ lương hưu do về hưu trước tuổi thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%; dẫn đến trường hợp này người lao động sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa cho dù đóng bao nhiêu năm BHXH.

Tuy nhiên, vẫn sẽ có những trường hợp người lao động về hưu trước tuổi có thể nhận được lương hưu tối đa năm 2021 nếu tính đến khi nghỉ hưu đóng từ đủ 34 năm BHXH đối với nam, từ đủ 30 năm BHXH đối với nữ sau đây do không bị trừ tỷ lệ tỷ lệ phần trăm do về hưu trước tuổi:

Trường hợp 1:

- Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường (tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường năm 2021 là đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ, đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam).

- Và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trường hợp 2:

- Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường.

- Và có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

Trường hợp 3:

Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

Trường hợp 4:

Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trường hợp 5:

Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế, hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014.

Trường hợp 6:

Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động mà tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ trên 6 tháng thì không bị giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
6 trường hợp về hưu sớm vẫn có thể nhận lương hưu tối đa năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO