5 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2021

HT| 01/02/2021 08:01

Nhiều quy định pháp luật mới chính thức có hiệu lực chẳng hạn như giữ nguyên mức lương tối thiểu vùng, thay đổi phí thẩm định cấp phép karaoke, người nước ngoài vào Việt Nam làm việc dưới 30 ngày không cần giấy phép lao động...

5 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2021

1. Xây dựng tạm được cấp quyền sở hữu nhà ở

Nội dung đáng chú ý này được đề cập tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 8/2/2021. Căn cứ Khoản 14 Điều 1 Nghị định 148/2020, hộ gia đình, cá nhân trong nước được cấp giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Như vậy, so với quy định cũ tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014, nghị định mới đã công nhận cả giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn (xây dựng tạm). Ngoài ra, nghị định này còn một số nội dung nổi bật khác như: được làm thủ tục cấp sổ đỏ nhanh, tại nhà; thêm cơ quan được quyền nhận hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ là chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai…

2. Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 vẫn giữ nguyên

Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 96 Nghị định 145/2020 về chế độ của hòa giải viên lao động có nhắc đến quy định từ ngày 1/1/2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ. Như vậy, năm 2021 giữ nguyên mức lương tối thiểu vùng như năm 2020. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.

3. Thay đổi phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke

Từ ngày 25/2/2021, Thông tư 01/2021/TT-BTC có hiệu lực sẽ thay đổi phí thẩm định cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke. Theo đó, mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke quy định như sau:

- Tại các thành phố trực thuộc Trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke tùy số phòng từ 1-6 phòng trở lên mà có mức thu từ 4-12 triệu đồng/giấy. Trường hợp tăng thêm phòng là 2 triệu đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 12 đồng/giấy phép/lần thẩm định.

- Tại khu vực khác, mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke tùy số phòng từ 1-6 phòng mà có mức thu từ 2-6 triệu đồng/giấy. Trường hợp tăng thêm phòng là 1 triệu đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6 triệu đồng/giấy phép/lần thẩm định.

4. Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc dưới 30 ngày không cần giấy phép

Đây là một trong những nội dung tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2021. Căn cứ Điều 7 nghị định này, người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động gồm:

- Người lao động nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

- Người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại ví trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 3 lần trong 1 năm…

5. Viên chức dôi dư bị tinh giản biên chế khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công

Theo Điều 37 Nghị định 150/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/2/2021), tại thời điểm xác định giá trị mà đơn vị sự nghiệp công lập không bố trí được việc làm tại công ty cổ phần theo phương án sử dụng lao động thì các đối tượng làm việc tại đây được hưởng chính sách:

- Viên chức, viên chức quản lý: Hưởng chính sách tinh giản biên chế.

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động: Hưởng chính sách với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
5 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO