3 loại thuế, lệ phí người dân phải nộp khi xây nhà ở

HT| 05/10/2021 06:00

Việc nắm rõ quy định về thuế khi xây dựng nhà ở và các khoản lệ phí có liên quan sẽ giúp người dân biết được nghĩa vụ của mình, đồng thời có thể kiểm tra việc cơ quan nhà nước có thực hiện đúng quy định hay không.

3 loại thuế, lệ phí người dân phải nộp khi xây nhà ở

1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

* Khi hộ gia đình, cá nhân thuê nhà thầu xây dựng

- Đối tượng nộp thuế: Theo Công văn 3700/TCT/DNK ngày 11/11/2004 của Tổng cục Thuế thì các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (nếu nhà thầu xây dựng là doanh nghiệp) với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình. Tóm lại, bên nhận thầu xây dựng (tổ chức, cá nhân nhận thầu xây dựng nhà) có nghĩa vụ phải đăng ký, kê khai và nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN với cơ quan thuế.

- Phương pháp tính thuế: Nếu chủ thầu xây dựng tư nhân là cá nhân thì phải nộp thuế nộp thuế theo phương pháp theo từng lần phát sinh (Điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư 40/2021/TT-BTC). Lưu ý, vì trên thực tế nhà thầu xây dựng chủ yếu là cá nhân nên cách tính thuế, hồ sơ, thời hạn nộp thuế trong bài viết này theo quy định của phương pháp nộp thuế theo từng lần phát sinh.

- Cách tính thuế:

Số thuế GTGT phải nộp = doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp = doanh thu tính thuế TNCN x tỷ lệ thuế TNCN

- Hồ sơ và nơi nộp hồ sơ khai thuế:

+ Hồ sơ khai thuế: Khoản 1 Điều 12 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định về hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh gồm các giấy tờ: tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD; các tài liệu kèm theo hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh.

+ Nơi nộp hồ sơ khai thuế: Trường hợp cá nhân là chủ thầu xây dựng tư nhân thì nộp tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân phát sinh hoạt động xây dựng.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế (Khoản 3 Điều 12 Thông tư 40/2021/TT-BTC).

- Thời hạn nộp thuế: Thời hạn nộp thuế theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

* Khi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng

Căn cứ Công văn 3381/TCT-CS ngày 8/9/2008, Công văn 2010/TCT-CS ngày 16/5/2017, Công văn 3077/TCT-CS ngày 9/8/2018 thì hộ gia đình tự xây nhà không phải là người nộp thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN. Đồng thời, Công văn 3381/TCT-CS ngày 8/9/2008 nêu rõ: “Hộ gia đình chỉ là người đi thuê xây dựng nhà ở, không phải là bên nhận thầu xây dựng nên không phải là người nộp thuế vì vậy không thực hiện truy thu thuế đối với hộ gia đình”.

2. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

- Trường hợp áp dụng: Chỉ áp dụng đối với trường hợp khi xây dựng nhà ở riêng lẻ phải có giấy phép xây dựng.

- Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng: Khoản 6 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nên mức thu của mỗi tỉnh, thành là khác nhau. Mặc dù có sự khác nhau nhưng lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của các tỉnh, thành dao động từ 50.000 - 100.000 đồng/lần cấp.

3. Lệ phí trước bạ

- Trường hợp áp dụng: Sau khi xây dựng, nếu chủ sở hữu nhà ở có nhu cầu đăng ký quyền sở hữu đối với nhà ở đó thì phải nộp lệ phí trước bạ. Nói cách khác, khi có nhu cầu đăng ký quyền sở hữu nhà ở để ghi thông tin vào trang 2 của giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng) thì phải nộp lệ phí trước bạ.

- Đối tượng nộp lệ phí trước bạ: Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí trước bạ như sau: “Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 nghị định này”. Như vậy, chủ sở hữu nhà ở là người phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu. Tuy nhiên, khi có hợp đồng thi công xây dựng giữa hộ gia đình, cá nhân với nhà thầu thì các bên có thể thỏa thuận người nộp lệ phí trước bạ là nhà thầu.

- Mức lệ phí trước bạ phải nộp: Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC quy định cách tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở như sau:

Lệ phí trước bạ phải nộp = 0,5% x (diện tích x giá 1m2 x tỷ lệ % chất lượng còn lại)

Trong đó:

+ Giá 1m2 là giá thực tế xây dựng mới của từng cấp nhà, hạng nhà do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định (phải xem văn bản của từng tỉnh, thành mới có dữ liệu để tính).

+ Đối với nhà mới xây xong thì không cần nhân với tỷ lệ % chất lượng còn lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
3 loại thuế, lệ phí người dân phải nộp khi xây nhà ở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO