3 chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 11/2021

HT| 26/10/2021 01:37

Các chính sách liên quan về lao động, tiền lương này được đánh giá là có nhiều lợi ích cho người lao động, sẽ bắt đầu được thực hiện kể từ tháng 11/2021.

3 chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 11/2021

Chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 116 cho người lao động tại doanh nghiệp

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tại Nghị quyết 116 đã đem lại nhiều niềm vui cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tháng 11 này cũng chính là thời điểm chi trả tiền hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp có đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo hướng dẫn tại Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp không cần trực tiếp làm thủ tục hưởng mà sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) và người sử dụng lao động phối hợp thực hiện. Ngày 20/10/2021 là hạn cuối để cơ quan BHXH gửi danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng cho doanh nghiệp để tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin. Sau đó, người sử dụng lao động sẽ tổng hợp lại danh sách những người đã đúng thông tin và những người cần điều chỉnh thông tin với hạn chót là ngày 10/11/2021 phải gửi lại cho cơ quan BHXH.

Những người lao động đúng thông tin sẽ được trả tiền hỗ trợ trong tối đa 10 ngày từ ngày doanh nghiệp gửi lại danh sách cho cơ quan BHXH. Những người có sai sót về thông tin thì thời gian nhận hỗ trợ lên đến 20 ngày. Như vậy, nếu cơ quan BHXH và doanh nghiệp thực hiện đúng thủ tục nêu trên thì trong tháng 11 này, mọi người lao động làm việc tại doanh nghiệp sẽ được chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Điều chỉnh quy định về bảo vệ người lao động khi thực hiện tố cáo

Thông tư 09/2021/TT-BLĐBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH bảo vệ việc làm của người tố cáo là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cũng bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/11/2021. Theo đó, vấn đề bảo vệ việc làm cho người lao động thực hiện tố cáo sẽ có một vài thay đổi sau:

- Trình tự, thủ tục bảo vệ người động tố cáo: Từ ngày 1/11/2021 áp dụng theo Mục 2 Chương VI Luật Tố cáo. Trước đó, Thông tư 08/2021 chỉ quy định về văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm.

- Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động khi người sử dụng lao động không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm cho người lao động tố cáo: Từ ngày 1/11/2021, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc ban lãnh đạo của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp mà người lao động phải báo ngay sự việc cho các cơ quan, tổ chức như cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ; tổ chức đại diện cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có). Trước đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc tổ chức đại diện hợp pháp khác của người lao động tại cơ sở phải báo cho các cơ quan, tổ chức như cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ; Công đoàn cấp trên trực tiếp hoặc tổ chức đại diện hợp pháp cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có).

- Bỏ quy định về quyết định, thay đổi, bổ sung và chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ và trách nhiệm của UBND các cấp.

Hướng dẫn mới về xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa

Ngày 1/11/2021 là thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa. Theo đó, từ tháng 11 tới đây, viên chức khúc xạ nhãn khoa (hạng III), với mã số V.08.11.30 sẽ được xếp lương như sau:

* Chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa hạng III:

- Thực hiện bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

- Những người này được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34-4,98 (tương ứng là 3,48-7,42 triệu đồng/tháng).

* Viên chức từ các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa: Được áp dụng tiền lương theo hướng dẫn xếp lương tại Khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
3 chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 11/2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO