MULTIMEDIA

Góp ý cho Nghị quyết 18, Luật đất đai sửa đổi

Nghị quyết số 18-NQ/TW, được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Với nhiều nội dung chỉ đạo mới quan trọng về quản lý nhà nước đối với đất đai, Nghị quyết 18 được kỳ vọng tạo ra những đột phá mạnh mẽ cho sự phát triển thị trường bất động sản theo hướng đầy đủ, minh bạch và hiệu quả hơn. Chương trình Cafe với Doanh nhân Sài Gòn mời quý vị cùng gặp gỡ các chuyên gia để hiểu hơn về nghị quyết 18, cụ thể hơn là những chỉ đạo mới quan trọng về quản lý nhà nước đối với đất đai, cũng như những góp ý cho dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

DNSG Thứ bảy, 12/11/2022, 07:10
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản