MULTIMEDIA

Chủ tịch Green+ và những giải pháp để có 100 triệu cây xanh cho TP.HCM

Tỷ lệ trung bình diện tích cây xanh trên đầu người ở TP.HCM là 2m2/người. Con số này thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu cây xanh của các thành phố hiện đại trên thế giới (khoảng 20 m2-25 m2 cây xanh/người). Là người hiến kế để Thành phố phát động chương trình trồng 100 triệu cây xanh trong các năm từ 2021 - 2025, doanh nhân Đặng Đức Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Green+ mong muốn huy động toàn xã hội tham gia vào việc trồng cây. Trong cuốn sách “Môi trường xanh và chất lượng cuộc sống”, ông đưa ra nhiều giải pháp cho mục tiêu này.

DNSG Thứ bảy, 8/10/2022, 11:00
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản