MULTIMEDIA

Café với Doanh Nhân Sài Gòn ngày 20/11: Chất lượng giáo dục phải đồng bộ với sự phát triển của nền kinh tế

Theo chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng, Giám đốc Quỹ Giám đốc Quỹ hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting, để nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực thì giáo dục phải đồng bộ với sự phát triển của nền kinh tế. Giáo dục phải đào tạo dựa trên nhu cầu thực tế của quốc gia và không nên coi giáo dục là một ngành thương mại.

DNSG Thứ bảy, 20/11/2021, 06:00
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản