VCCI phát động sáng tác ca khúc “Hào khí doanh nhân Việt Nam”

Lan Ngọc| 20/03/2023 01:43

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), mới phát động cuộc thi sáng tác ca khúc “Hào khí Doanh nhân Việt Nam” nhằm tìm kiếm một bài hát truyền thống cho giới doanh nhân và góp phần cổ vũ tinh thần của họ.

Chia sẻ thông tin với báo chí, ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI, cho biết: "Qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, giới doanh nhân Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, có vị thế và vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được khẳng định trong các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, trong Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Giới doanh nhân đã có những đóng góp to lớn, quan trọng vào các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước". 

-1336-1679148190.jpg

Phát động sáng tác bài hát Hào khí Doanh nhân Việt Nam

Tuy nhiên, trong khi hầu hết các giới, các ngành khác ở Việt Nam hầu như đều đã có một bài hát truyền thống, thì giới doanh nhân cho đến nay vẫn chưa có. Việc tìm kiếm một ca khúc mang “Hào khí doanh nhân Việt Nam” vừa là để đáp ứng nguyện vọng của giới doanh nhân, vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh Việt Nam trong thời kỳ mới. 

Theo ông Phạm Tấn Công, tìm kiếm một bài hát truyền thống cho giới doanh nhân để động viên, khích lệ cũng là một hoạt động phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng hệ giá trị văn hóa con người Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Hoạt động này cũng là một nội dung quan trọng của VCCI nhằm thực hiện ba đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam mà Đại hội toàn quốc VCCI lần thứ VII (tháng 12/2021) đã đề ra. 

Như vậy, nếu một tác phẩm (bài hát) nào đó của các nhạc sĩ tham gia cuộc thi này mà đạt được các tiêu chí đề ra và được lựa chọn, thì bài hát đó được coi là bài hát truyền thống chung đối với giới doanh nhân, sẽ được sử dụng trong các sự kiện có liên quan đến giới doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

Từ góc nhìn của người làm âm nhạc, nhạc sĩ Xuân Bình - Chi hội phó Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Hải Phòng, nhận định: "Lực lượng doanh nhân ngày nay có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Nhiều công ty, doanh nghiệp trong hoạt động rất chú trọng đề cao yếu tố văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp, thậm chí có những đơn vị đã có bài hát riêng". Cũng theo nhạc sĩ Xuân Bình, một ca khúc (bài hát) vang lên trong vòng vài phút, nhưng có thể khích lệ, tạo động lực cho cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp vượt qua khó khăn, giữ vững tinh thần và gắn bó hơn với doanh nghiệp. Đó là lý do khiến một số doanh nhân đã tự sáng tác hoặc lựa chọn một bài hát do người khác sáng tác phù hợp cho doanh nghiệp mình.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ca khúc “Hào khí doanh nhân Việt Nam” phải hay, dễ hiểu, dễ hát, dễ nhớ, giai điệu và ca từ phải thể hiện được những giá trị cốt lõi của giới doanh nhân mới có thể lan tỏa và phổ biến.

Còn theo nhạc sĩ Cát Vận góp ý, việc lựa chọn ca khúc "Hào khí doanh nhân Việt Nam" phải do chính các doanh nhân quyết định, còn ý kiến của hội đồng giám khảo chỉ nên mang tính tham khảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
VCCI phát động sáng tác ca khúc “Hào khí doanh nhân Việt Nam”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO