Tổng vốn đầu tư công đã phân bổ đạt hơn 90% kế hoạch

MH| 03/03/2022 06:00

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 là khoảng 580 nghìn tỷ đồng (đã bao gồm 24.000 tỷ đồng kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa được Thủ tướng Chính phủ giao). Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tổng số vốn đã phân bổ ước đến hết tháng 2 là hơn 468,3 nghìn tỷ đồng, đạt 90,39% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng vốn đầu tư công đã phân bổ đạt hơn 90% kế hoạch

Tính đến cuối tháng 2, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch vốn của 51 bộ, cơ quan trung ương và 62 tỉnh, thành phố. Trong số các bộ, ngành, địa phương đã gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2022, có 20 bộ và 34 tỉnh, thành phố chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Tài chính cho biết, đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, hiện còn 20 bộ và 24 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn. Trong đó, một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao (trên 50%) như Bộ Thông tin và Truyền thông (trên 79%), Thanh tra Chính phủ (gần 85%), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (trên 84%)… Nguyên nhân là do các bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư hoặc chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, ngoài 36 địa phương giao kế hoạch vốn tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương thì vẫn còn 15 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch nguồn vốn này. Nguyên nhân là do một số địa phương mới giao kế hoạch đợt 1, một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư và nguồn bội chi sẽ được phân bổ sau.

Theo Bộ Tài chính, qua quá trình kiểm tra, rà soát việc phân bổ kế hoạch vốn của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, vẫn có tình trạng phân bổ vốn cho một số dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư (chưa có quyết định đầu tư được duyệt). Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng chỉ ra một nguyên nhân khác là bố trí vượt kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho một số dự án.

Nhiều bộ, ngành, địa phương bố trí vốn cho một số dự án chưa thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền giao; chưa phân bổ đủ vốn cho các dự án hoàn thành năm 2022; phê duyệt đầu tư dự án khởi công mới với cơ cấu nguồn vốn chưa đảm bảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1535/QĐ- TTg về bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, còn có tình trạng giao kế hoạch vốn nước ngoài cho các dự án không đúng tỷ lệ cấp phát/cho vay lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với các tồn tại này, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh để đảm bảo việc phân bổ kế hoạch vốn tuân thủ theo đúng quy định, đẩy nhanh việc phân bổ vốn giúp cho công tác giải ngân vốn được nhiều thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế trong năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tổng vốn đầu tư công đã phân bổ đạt hơn 90% kế hoạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO