Tham gia nghĩa vụ quân sự có được tạm hoãn hợp đồng lao động?

HT| 17/04/2022 00:48

Theo Bộ Luật Lao động năm 2019, nếu trong thời gian người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động mà có yêu cầu tham gia nghĩa vụ quân sự, thì người lao động được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và sẽ được bố trí trở lại làm việc khi hết thời hạn tạm hoãn.

Tham gia nghĩa vụ quân sự có được tạm hoãn hợp đồng lao động?

Điều 30 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau:

1. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

a) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ;

b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

c) Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

d) Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ Luật này;

đ) Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

e) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

g) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;

h) Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

2. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Điều 31 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định về nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy, nếu trong thời gian người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động mà có yêu cầu tham gia nghĩa vụ quân sự, thì người lao động được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và sẽ được bố trí trở lại làm việc khi hết thời hạn tạm hoãn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tham gia nghĩa vụ quân sự có được tạm hoãn hợp đồng lao động?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO