Tạo cơ sở dữ liệu liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long

HT| 28/05/2022 06:00

Trung tâm dữ liệu đồng bằng sông Cửu Long được xây dựng với nhằm tích hợp dữ liệu đa ngành phục vụ phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Tạo cơ sở dữ liệu liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 27/5/2022, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ khởi công dự án Trung tâm dữ liệu đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ. Trung tâm đặt tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy; gồm hai nhà làm việc, trong đó tòa nhà chính cao 5 tầng cùng các hạng mục phụ trợ hạ tầng kỹ thuật. Tổng diện tích xây dựng công trình khoảng hơn 1.200m2, tổng diện tích sàn khoảng gần 3.000m2. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động năm 2024.

Trung tâm được xây dựng để tạo lập cơ sở dữ liệu liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng phần mềm nội bộ phục vụ quản lý, điều hành và hỗ trợ ra quyết định; xây dựng các mô hình giám sát, dự báo, cảnh báo phục vụ việc hỗ trợ ra quyết định; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và trang thiết bị ngoại nghiệp…

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, kết nối với cơ sở dữ liệu của Ủy hội sông Mekong quốc tế, nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo, dự báo về tài nguyên, môi trường.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, đồng bằng sông Cửu Long có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức do đây là vùng đất mẫn cảm với sự thay đổi của tự nhiên. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng diễn ra nhanh hơn dự báo gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng sinh kế và đời sống người dân.

Vì vậy, Trung tâm dữ liệu đồng bằng sông Cửu Long được xây dựng với mục tiêu tích hợp dữ liệu đa ngành (tài nguyên, môi trường, kinh tế, xã hội...); từng bước chuẩn hóa các tài liệu của vùng phục vụ phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu. Để hoàn thành việc xây dựng, đưa trung tâm vào vận hành, sử dụng đòi hỏi cần có sự tập trung cao độ và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan tham gia vào quá trình xây dựng công trình ý nghĩa này.

Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long thuộc hợp phần 1 của dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long” nhằm tích hợp dữ liệu đa ngành từng bước chuẩn hóa, khắc phục tình trạng thiếu hụt cơ sở dữ liệu, phục vụ phân tích, đánh giá và hỗ trợ cấp có thẩm quyền quyết định các chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển của khu vực trong điều kiện biến đổi khí hậu. Đây là dự án mang ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tạo cơ sở dữ liệu liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO