Phí thẩm định giấy chứng nhận kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là 150 triệu đồng

HT| 04/07/2022 06:00

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Theo đó, phí thẩm định cấp, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp là 150 triệu đồng.

Phí thẩm định giấy chứng nhận kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là 150 triệu đồng

Thông tư quy định phí thẩm định cấp, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp là 150 triệu đồng. Phí thẩm định cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp là 5 triệu đồng. Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là khoản thu thuộc ngân sách trung ương.

Sau khi thẩm định doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính thông báo cho doanh nghiệp nộp phí thẩm định theo quy định của pháp luật. Sau khi nhận được thông báo của Bộ Tài chính, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp phí vào ngân sách nhà nước theo quy định. Doanh nghiệp chỉ được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sau khi đã nộp phí vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, theo quy định tại thông tư, doanh nghiệp được quyền tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước theo nhu cầu quản lý. Tối thiểu 5 ngày làm việc trước thời điểm tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản với Sở Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý tại địa phương để theo dõi, quản lý. Trường hợp có thay đổi về thời điểm tiếp tục sử dụng đồng tiền quy ước trở lại, doanh nghiệp phải thông báo lại bằng văn bản cho các cơ quan này.

Doanh nghiệp phải mở sổ theo dõi quản lý đồng tiền quy ước, bao gồm các nội dung cơ bản sau: hình thức đồng tiền quy ước; số lượng, chủng loại đồng tiền quy ước doanh nghiệp mua, tái xuất hoặc tiêu hủy, trong đó cụ thể theo từng mệnh giá và loại ngoại tệ, ngày mua, tái xuất hoặc tiêu hủy, tên nhà sản xuất, cung cấp (nếu có); các nội dung khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải xây dựng và ban hành quy định về quy chế quản lý tài chính, quy trình quản lý đồng tiền quy ước và tổ chức quản lý đảm bảo tách bạch giữa kho quỹ, quầy thu ngân và tại các máy trò chơi điện tử có thưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phí thẩm định giấy chứng nhận kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là 150 triệu đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO