Những trường hợp không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022

HT| 06/07/2022 06:00

Theo quy định Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2022, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Những trường hợp không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022

Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC, đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày Thông tư 78 được ban hành đến hết ngày 30/6/2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018, Thông tư số 68/2019/TT-BTC và Thông tư 78/2021/TT-BTC thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại  Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại Khoản 1 Điều này.

Như vậy, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh khác không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022 nếu đáp ứng đủ hai điều kiện sau:

- Thành lập trong thời gian từ ngày 17/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

- Chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Đối với trường hợp cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in… thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Cơ quan thuế tiếp nhận dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn. Ngoại trừ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đáp ứng hai điều kiện như trên thì tất cả doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh còn lại phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Được biết, từ ngày 21/11/2021, Bộ Tài chính đã công bố triển khai và chính thức sử dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố giai đoạn 1, gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định. Theo kế hoạch giai đoạn 2, đến ngày 10/5/2022 hoàn thành tối thiểu 50%; đến ngày 31/5/2022 hoàn thành 90% và hết ngày 30/6/2022 đạt 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những trường hợp không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO