Mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2022

HT| 26/02/2022 00:00

Từ ngày 1/3/2022, quy định về mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được thực hiện theo Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH.

Mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2022

1. Các trường hợp được bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người lao động này gây ra; trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH .

- Người lao động bị bệnh nghề nghiệp làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do bệnh nghề nghiệp khi đang làm việc cho người sử dụng lao động, hoặc trước khi nghỉ hưu, trước khi thôi việc, trước khi chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác (không bao gồm các trường hợp người lao động bị bệnh nghề nghiệp do làm các nghề, công việc cho người sử dụng lao động khác gây nên).

2. Nguyên tắc bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện bồi thường lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó;

- Việc bồi thường đối với người lao động bị bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định sau:

+ Lần thứ nhất căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động (tỷ lệ tổn thương cơ thể) trong lần khám đầu;

+ Từ lần thứ hai trở đi căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động tăng lên để bồi thường phần chênh lệch mức (%) suy giảm khả năng lao động so với kết quả giám định lần trước liền kề.

3. Mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mức bồi thường đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại mục 1 được tính như sau:

- Ít nhất bằng 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5-10%; nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11-80% thì cứ tăng 1% sẽ được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo công thức dưới đây hoặc tra theo bảng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH:

Tbt = 1,5 + {(a - 10) x 0,4}

Trong đó:

- Tbt: Mức bồi thường cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 11% trở lên (đơn vị tính: tháng tiền lương)

- 1,5: Mức bồi thường khi suy giảm khả năng lao động từ 5-10%

- a: Mức (%) suy giảm khả năng lao động của người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- 0,4: Hệ số bồi thường khi suy giảm khả năng lao động tăng 1%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO