MSB chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng

Ý Nhi| 27/07/2022 05:15

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30% và phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu cho người lao động từ nguồn vốn chủ sở hữu.

MSB chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng

Thực hiện phương án đã được Đại hội đồng cổ đông  (ĐHĐCĐ) thông qua hồi tháng 4/2022, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm quản trị rủi ro theo các tiêu chuẩn cao nhất nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và hướng tới vị thế các ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, MSB sẽ phát hành thêm tối đa 472.500.000 cổ phiếu phổ thông.

Trong số đó, bao gồm: 458.250.000 cổ phiếu phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 30% so với vốn điều lệ hiện tại; 14.250.000 cổ phiếu phổ thông phát hành cho người lao động MSB theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.

Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 4.725 tỷ đồng. Theo đó, số lượng cổ phiếu sau phát hành sẽ tăng lên 2 tỷ cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ tăng lên 20.000 tỷ đồng. Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ là nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Dự kiến, việc tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện trong năm 2022 sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.

Hướng tới mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng, MSB đã đầu tư mạnh mẽ cho chiến lược số hóa với việc thay thế ngân hàng lõi phiên bản hiện đại nhất hiện nay và dự án nhà máy số. Đây là động lực quan trọng giúp số lượng giao dịch số hóa tại MSB tăng gấp 4 lần, trong thời gian từ 2019-2021, nâng số lượng khách hàng cá nhân lên 3 triệu và khách hàng doanh nghiệp lên trên 63.000 doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
MSB chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO