Long An, TP.HCM và Bình Dương dẫn đầu thu hút vốn FDI trong 7 tháng đầu năm 2021

HT| 28/07/2021 06:00

Trong 7 tháng đầu năm, tỉnh Long An đứng đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,58 tỷ USD, chiếm 21,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. TP.HCM đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 1,78 tỷ USD, chiếm 10,7% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ ba với 1,33 tỷ USD, chiếm gần 8% tổng vốn đầu tư.

Long An, TP.HCM và Bình Dương dẫn đầu thu hút vốn FDI trong 7 tháng đầu năm 2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố số liệu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 7 tháng đầu năm. Theo đó, tổng vốn FDI đăng ký mới, vốn điều chỉnh và vốn góp, mua cổ phần, mua cổ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 16,7 tỷ USD, bằng 88,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, 7 tháng đầu năm 2021, cả nước thu hút được 1.006 dự án FDI mới, với tổng vốn đăng ký đạt 10,13 tỷ USD, giảm 37,9% về số dự án và tăng 7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó là 561 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 4,54 tỷ USD, giảm 9,4% về số dự án và giảm 3,7% về số vốn so với cùng kỳ năm 2020. Có 2.403 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong 7 tháng đầu năm, với tổng vốn đạt 2,05 tỷ USD, giảm 46,1% về số lượt góp vốn, mua cổ phần và giảm 55,8% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái.

Có 86 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 7 tháng đầu năm, trong đó, dẫn đầu là Singapore với tổng vốn đầu tư 5,92 tỷ USD, chiếm gần 35,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,54 tỷ USD, chiếm gần 15,2% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,2 tỷ USD, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực tại Việt Nam trong 7 tháng, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 7,9 tỷ USD, chiếm 47,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

57/63 tỉnh, thành phố trên cả nước thu hút được dự án FDI trong 7 tháng đầu năm, trong đó Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,58 tỷ USD, chiếm 21,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. TP.HCM đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 1,78 tỷ USD, chiếm 10,7% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ ba với 1,33 tỷ USD, chiếm gần 8% tổng vốn đầu tư.

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI 7 tháng đầu năm được ghi nhận tiếp tục tăng, song mức độ tăng đã giảm nhẹ so với 6 tháng đầu năm 2021 do tác động của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4. Cụ thể, xuất khẩu kể cả dầu thô ước đạt 135,8 tỷ USD, tăng 28,9% so với cùng kỳ, chiếm 73,7% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt gần 135 tỷ USD, tăng 29,3% so với cùng kỳ, chiếm 73,2% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực FDI ước đạt 120,9 tỷ USD, tăng 37,6% so cùng kỳ và chiếm 64,7% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 7 tháng, khu vực FDI xuất siêu gần 14,9 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu gần 14,1 tỷ USD không kể dầu thô

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Long An, TP.HCM và Bình Dương dẫn đầu thu hút vốn FDI trong 7 tháng đầu năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO