Đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu kho bạc số

MH| 17/02/2023 02:23

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030 để trở thành kho bạc số, Kho bạc Nhà nước đã chia ra hai giai đoạn phát triển, trong đó giai đoạn đầu (từ năm 2021-2026) thực hiện các giải pháp để hình thành kho bạc vận hành dựa trên dữ liệu số.

Đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu kho bạc số

Với mục tiêu hình thành kho bạc vận hành dựa trên dữ liệu số vào năm 2025, ngoài việc cải cách hành chính, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, trong năm 2022 vừa qua, Kho bạc Nhà nước đã tiếp tục hiện đại hóa công nghệ thông tin (CNTT), hình thành những bước đi căn bản cho chuyển đổi số.

Cụ thể, thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Kho bạc Nhà nước đã cung cấp các tiện ích để các đơn vị thuộc khối công an có thể lập và phê duyệt ký số ủy nhiệm chi hoàn thu từ tài khoản tạm thu; kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia để nhận lệnh hoàn phí, lệ phí thực hiện hoàn thu ngân sách nhà nước.

Kho bạc Nhà nước cho biết đã triển khai thí điểm công nghệ ký số từ xa, giúp cho các đơn vị sử dụng ngân sách không phải phụ thuộc vào thiết bị USB token (chữ ký số), cho phép kiểm tra sinh trắc học (khuôn mặt hoặc vân tay), chống việc cho mượn USB token nhằm tăng cường tính bảo mật; thực hiện thí điểm kết nối dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước và viễn thông, để chủ động thanh toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo ủy quyền điện tử của đơn vị tại Hà Nội và TP.HCM.

Link bài viết

Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành việc triển khai diện rộng chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước. Các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã khai thác sử dụng chương trình phục vụ cho việc kiểm soát chi đầu tư từ khâu tổng mức đầu tư, kế hoạch vốn trung hạn, kế hoạch vốn hàng năm, các hạng mục dự án, công trình và theo từng hợp đồng A-B, thực hiện cam kết chi và kiểm soát thanh toán. Đồng thời, dữ liệu được tổng hợp kịp thời để lên báo cáo định kỳ theo quy định.

Bên cạnh việc nâng cấp, xây dựng các hệ thống, chương trình phần mềm ứng dụng, Kho bạc Nhà nước cũng chú trọng xây dựng thiết kế tổng thể hệ thống an toàn CNTT theo chuẩn thông lệ quốc tế và chính sách an toàn thông tin; hoàn thành việc xây dựng môi trường dự phòng thảm họa cho các hệ thống CNTT. Việc làm này đã giúp hạn chế tối đa các nguy cơ gây mất an toàn thông tin, giúp cho các hệ thống ứng dụng CNTT của Kho bạc Nhà nước hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể của chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 đã đề ra là đến năm 2025, Kho bạc Nhà nước vận hành dựa trên dữ liệu số và hoàn thành nền tảng kho bạc số. Sau năm 2025, tập trung nghiên cứu, phát triển các dịch vụ theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước; đến năm 2030, hoàn thành xây dựng kho bạc số.

Để thực hiện mục tiêu cho giai đoạn đầu đến năm 2025, thời gian tới dự kiến toàn hệ thống sẽ tập trung đẩy mạnh liên kết và liên thông dữ liệu số như: liên thông dữ liệu chứng từ, hồ sơ chi đầu tư; đối chiếu số dư định kỳ giữa đơn vị sử dụng ngân sách với Kho bạc Nhà nước; triển khai diện rộng nội dung thanh toán tự động dịch vụ điện, nước, viễn thông; liên thông dữ liệu số với cơ quan tài chính (nộp trả ngân sách cấp trên, rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên, lệnh chi trả nợ trong nước, lệnh chi trả nợ nước ngoài); liên thông dữ liệu hợp đồng điện tử từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với hệ thống của Kho bạc Nhà nước.

Trong giai đoạn 2021-2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng đưa ra kế hoạch tiếp tục nâng cấp Tabmis (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và các hệ thống công nghệ thông tin liên quan để hình thành hệ thống quản lý ngân sách và kế toán nhà nước số nhằm đáp ứng các cải cách của chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước như định danh các khoản thu ngân sách nhà nước bao gồm thuế, phí, lệ phí, phạt hành chính từ đó hình thành cơ sở dữ liệu đầy đủ các khoản thu ngân sách nhà nước vừa phục vụ cho việc điều hành vừa cung cấp dịch vụ thông tin thu ngân sách nhà nước hiệu quả… Đổi mới cơ chế kiểm soát cam kết chi theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế; đổi mới cơ chế kiểm soát chi theo hướng chuyển dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm và kiểm soát rủi ro; cung cấp khả năng cơ bản về phân tích rủi ro.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu kho bạc số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO